Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Business Inteligence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
128XBIN Z 1 1P+1C česky
Přednášející:
Pavel Strnad
Cvičící:
Pavel Strnad
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

Využití Business Inteligence jako prostředku k řízení firmy. Seznámení s problematikou korporátního reportingu z pohledu Businessu, tvůrců reportů i zpracovatelů požadavku. Seznámení se s problematikou datových skladů, pořizování dat a jejich následné zpracování

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

portfolio SAP http://help.sap.com/boall_en/, příručka pro tvorbu reportů http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_ia_desktop_en.pdf, příručka pro návrh sémantické vrstvy dtto jako předchozí adresa po /xi4_info_design_tool_en.pdf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2345206.html