Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

katedra inženýrské informatiky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
128ACU Advanced Computer Use anglicky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D28ASM Aplikované statistické metody česky Předmět je vypsán
D28AVK Architektury výpočetních a komunikačních systémů česky Předmět je vypsán
128BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
128XBIN Business Inteligence
 
česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
128CS2 C# 2 - Advanced Application Development anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
128CS1 C# Programming and Application Development anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
128XCP1 C# Programovací jazyk a vývoj aplikací česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
128XCP2 C# Vývoj aplikací česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
128YIND Computer Use Fundamentals anglicky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
128CGR Computer graphics anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
128DBMS Database systems and management information systems
 
anglicky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
128XDIS Databázové a manažerské inf.systémy česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D28DBB Databázové systémy a datové formáty pro informační modelování budov česky Předmět je vypsán
128ENCI Encoding and Ciphering anglicky ZK 4 3P ZK 4 3P Předmět je vypsán
D28INZ_EN Engineering Informatics anglicky Předmět je vypsán
128FPM Finanční a pojistná matematika
 
česky Z 3 1P+2C Předmět není vypsán
D28FIR Finanční řízení
 
česky Předmět není vypsán
128GA10 Graphs and their Applications anglicky ZK 4 2P Předmět je vypsán
128IDBS Information Systems and Database Systems anglicky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
128IPP Informační podpora PM
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D28ISP Informační systémy a počítačové sítě
 
česky Předmět není vypsán
D28ISR Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování česky Předmět je vypsán
D28INZ Inženýrská informatika česky Předmět je vypsán
128XJAV JAVA - programovací jazyk česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
128YKOP Kombinatorická optimalizace česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
D28KOA Kombinatorické algoritmy česky Předmět je vypsán
D28KYB Kybernetika česky Předmět je vypsán
128MMTS Matematické metody v technologii staveb
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
128MTSM Modelling -Technology, Society and Money anglicky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
D28MDS Modelování dynamiky socioekonomických systémů česky Předmět je vypsán
128YNAA Navrhování a analýza algoritmů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
128YNAP Navrhování a analýza algoritmů
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
D28OPC Objektové programování a C# česky Předmět je vypsán
D28OSP Operační systémy česky Předmět je vypsán
128YOVY Operační výzkum
 
česky Předmět není vypsán
128OPVL Operační výzkum L
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
128OPMT Operační výzkum a matem. metody v technologii česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D28OS1 Optimalizace systémů I česky Předmět je vypsán
D28OS2 Optimalizace systémů II česky Předmět je vypsán
D28OPT Optimalizační modelování česky Předmět je vypsán
128OR10 Optimization and Operations Research 10
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
128OOR1 Optimization and Operations Research 10 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
128OR20 Optimization and Operations Research 20
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
128OOR2 Optimization and Operations Research 20 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
128POS Počítačové sítě
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
128XPMB Procesní mod. a datové formáty pro BIM česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D28MPB Procesní modelování v informačním modelování budov česky Předmět je vypsán
128PMDB Process Modelling and Data Formats for BIM anglicky Z,ZK 4 1P+2C Z,ZK 4 1P+2C Předmět je vypsán
128PMA Project Management anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
128PJS Projekt IS
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
128XPIS Projekt informačního systému česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
128XQAP Rychlá tvorba počítačových aplikací česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D28SSI Specifika stavebnictví a investiční výstavby česky Předmět je vypsán
D28SMZP_EN Statistical Methods in Environmental Egineering anglicky Předmět je vypsán
D28SMZP Statistické metody v IŽP česky Předmět je vypsán
128SDY System Dynamics anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
128XSYD Systémová dynamika česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
128YSCG Systémy CAD a GIS
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
128XTEX TEX a počítačová typografie česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D28TGR Teorie grafů česky Předmět je vypsán
128TG Teorie grafů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
128TGS Teorie grafů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D28TII Teorie informace a informační systémy česky Předmět je vypsán
D28TER Teorie rozhodování česky Předmět je vypsán
D28TSP Teorie systémů a systémové projektování česky Předmět je vypsán
D28TSO Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů česky Předmět je vypsán
D28UIN Umělá inteligence česky Předmět je vypsán
D28ZSZ Znalostní systémy a znalostní inženýrství česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11128.html