Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Porozumění metodám a implementacím State of the Art metod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XEP33SAM ZK 4 2P+2S anglicky
Přednášející:
Ondřej Chum (gar.)
Cvičící:
Ondřej Chum (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

V průběhu kurzu budou studovány vybrané metody „state of the art“, které mají volně k dispozici efektivní implementaci. Převážně půjde o obecné metody, které byly použity v různých aplikacích. Cílem pro studenty bude porozumět metodě, porozumět implementaci a umět metodu použít jako nástroj k řešení dalších problémů.

Kurz bude mít dvě části. První bude podobný stylu reading group - studenti budou individuálně studovat a poté diskutovat publikované články. V druhé, praktické části, použijí studenti dostupnou implementaci metody k vyřešení zadaného problému.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XEP33SAM

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přednášející seznámí studenty s tématem, které bude předmětem diskuse na příští přednášce, včetně motivace metody a stručného úvodu. Studenti obdrží materiály ke čtení a instrukce kde a jak stáhnout a nainstalovat relevantní implementaci. Dále bude zadán problém, který mají studenti pomocí metody vyřešit.

2. Studenti přečtou zadaný článek do následující přednášky (za dva či tři týdny) a připraví si dotazy a témata k diskusi. Během této doby studenti mohou konzultovat s přednášejícím.

3. Na následující přednášce bude metoda podrobně diskutována. Aplikace metody na zadaný problém bude vyjasněna.

4. Na cvičeních budou doma vypracované úlohy kontrolovány, diskutovány a budou vyjasněny nesrovnalosti.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Bude oznámena na přednáškách

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2223306.html