Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mikroprocesorové řízení pohonů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP14MIP ZK 4 4+0s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou aplikace mikroprocesorů v regulaci elektrických pohonů.

Předmět se zabývá tematikou řídícího počítače, architekturou digitálního signálového procesoru (DSP), výpočetními prostředky, výpočty v pevné řádové čárce, fraction a plovoucí řádovou čárkou, systémem přerušení, řadičem DMA. Dále speciálními bloky pro pohony jako AD převodník, obvody pro generování impulsních signálů, sériová komunikace. Komunikační sběrnice, protokoly, synchronizace zpráv. Multiprocesorové systémy, paralelní zpracování dat, systémy reálného času, preemptivní RTOS.

Požadavky:

Znalost mikropočítačové techniky a výkonové elektroniky v rozsahu přednášeném v inženýrském studiu na ČVUT FEL.

Osnova přednášek:

Náplně jednotlivých konsultací se určují podle stupně znalostí zapsaných studentů z oblasti výpočetní a řídicí techniky a znalosti algoritmů používaných pro digitální řízení elektrických pohonů a jejich programování.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty doktorského studia s digitální technikou používanou k řízení elektrických pohonů včetně speciálních digitálních funkčních bloků v signálových procesorech nezbytných pro realizaci řídicích algoritmů, měření digitálních i analogových signálů a generování přesných signálů impulsnich.

Studijní materiály:

1) Internal tutorial literature of course guarantee

2) Wescott,T.:Applied Control Theory for Embedded Systems. Elsevier, 2006.

3) Ogata,K.: Discrete-Time Control Systems. Prentice Hall, 1987.

Poznámka:

Předmět je nabízen také v anglické verzi

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1881406.html