Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Nové směry v aplikacích elektrických přístrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP14NAP ZK 4 4+0s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Nové trendy ve vývoji a návrzích elektrických přístrojů. Aplikace v konkrétních podmínkách spolupráce s jinými zařízeními. Vzájemné přizpůsobení vypínače a vypínaného obvodu. Spínací přepětí, možnosti jeho ovlivňování. Moderní systémy pro odstraňování přepětí. Spínání motorů na vysoké napětí. Současné metody měření a zkoušení přístrojů. Inteligentní instalace pro budoucnost.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP14NAP

Požadavky:

Návštěva přednášek a aktivní práce na laboratorním měření, zpracování samostatného protokolu.

Osnova přednášek:

1.Interakce spínacích přístrojů se spínaným obvodem

2. Elektrické spínací přístroje pro VN a VVN (vakuové a s SF6 )

3. Elektrické spínací přístroje pro NN - zhášecí systémy, konstrukce

4. Nové principy jištění a ochran v elektrických rozvodech

5. Polovodičové spínací přístroje - specifické aplikace

6. Jištění polovodičových a kontaktních spínacích přístrojů

7. Charakteristiky ochranných přístrojů ve vztahu k fyziologickým účinkům elektrického

proudu

8. Elektrické přístroje pro realizaci ochranných funkcí

9. Přepěťové jevy v elektrických obvodech - mechanismy vzniku

10. Přepěťové jevy v elektrických obvodech- způsoby ochrany

11. Spínací přístrojové systémy - rozváděče

12. Elektromagnetická kompatibilita přístrojových systémů

13. Zkoušení elektrických přístrojů

14. Zkoušení přístrojových systémů

Osnova cvičení:

1.Měření vypínacích charakteristik vybraných jisticích přístrojů

2.Měření vypínacích charakteristik vybraných ochranných přístrojů

3.Analýza přechodných dějů polovodičových spínacích přístrojů

4.Analýza spínacích přepětí v obvodu vakuového stykače

5.Měření omezovacích vlastností svodičů přepětí

6.Analýza přechodných dějů při spínání charakteristických typů zátěže

Cíle studia:

Seznámit posluchače s posledními poznatky z oboru elektrických spínacích, jisticích a ochranných přístrojů.

Studijní materiály:
Poznámka:

Tento předmět je nabízen také v anglické verzi

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1881306.html