Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Angličtina - bakalářská zkouška

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2041061 Z,ZK 2 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Nina Procházková Ayyub, Zuzana Kalinová, Eva Končelíková, Veronika Kratochvílová, Eva Pavlincová, Michaela Schusová, Ilona Šimice, Eliška Vítková, Hana Volejníková
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B2

Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.

Studijní materiály:

D. Jirků: English Grammar Intermediate

J. Dvořáková, D. Jirků: English for Future Engineers

Interní materiály Ústavu jazyků

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:B-303a
Volejníková H.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KB303a
místnost KN:B-303a
Schusová M.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Učebna KB303a
místnost KN:B-203
Schusová M.
12:30–14:00
(paralelka 3)
Karlovo nám.
Učebna KB203
místnost KN:B-303a
Procházková Ayyub N.
14:15–15:45
(paralelka 4)
Karlovo nám.
Učebna KB303a
místnost KN:B-303a
Procházková Ayyub N.
16:00–17:30
(paralelka 5)
Karlovo nám.
Učebna KB303a
Út
místnost KN:B-203
Schusová M.
09:00–10:30
(paralelka 6)
Karlovo nám.
Učebna KB203
místnost KN:B-303a
Procházková Ayyub N.
10:45–12:15
(paralelka 7)
Karlovo nám.
Učebna KB303a
místnost KN:B-303b
Šimice I.
12:30–14:00
(paralelka 8)
Karlovo nám.
Učebna KB303b
místnost KN:B-303a
Volejníková H.
14:15–15:45
(paralelka 9)
Karlovo nám.
Učebna KB303a
St
místnost KN:B-303a
Šimice I.
09:00–10:30
(paralelka 10)
Karlovo nám.
Učebna KB303a
místnost KN:B-303a
Šimice I.
10:45–12:15
(paralelka 11)
Karlovo nám.
Učebna KB303a
místnost KN:B-303a
Procházková Ayyub N.
12:30–14:00
(paralelka 12)
Karlovo nám.
Učebna KB303a
místnost KN:B-303a
Procházková Ayyub N.
14:15–15:45
(paralelka 13)
Karlovo nám.
Učebna KB303a
místnost KN:B-203
Schusová M.
16:00–17:30
(paralelka 14)
Karlovo nám.
Učebna KB203
Čt
místnost KN:B-303a
Kratochvílová V.
09:00–10:30
(paralelka 15)
Karlovo nám.
Učebna KB303a
místnost KN:B-203
Procházková Ayyub N.
10:45–12:15
(paralelka 16)
Karlovo nám.
Učebna KB203
místnost KN:B-304
Volejníková H.
12:30–14:00
(paralelka 17)
Karlovo nám.
Učebna KB304
místnost KN:B-303a
Šimice I.
14:15–15:45
(paralelka 19)
Karlovo nám.
Učebna KB303a

místnost KN:B-203
Schusová M.
09:00–10:30
(paralelka 18)
Karlovo nám.
Učebna KB203
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1755606.html