Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Lékařská informatika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6M33LI Z,ZK 5 2P+2C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Návrh a řízení projektu, technická komunikace (X33NRP)
Předmět je náhradou za:
Návrh a řízení projektu, technická komunikace (X33NRP)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickou problematikou informačních systémů ve zdravotnictví, s ochranou lékařských dat, zpracováním lékařských dat a s inteligentními monitorovacími systémy. Je rovněž rozebírána možnost nasazení telemedicíny v různých oblastech zdravotní péče.

Cvičení jsou zaměřena na praktické zvládnutí úloh lékařské informatiky, jako jsou databázové technologie, bezpečnost dat, příklady řešení zdravotnických informačních systémů, využití mobilních technologií, zdroje lékařských informací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M33LI

Požadavky:

Předpokládá se znalost (dovednost) programování v rozsahu předmětu

B6B36PJV/A7B36PJV nebo ekvivalentní. Pokud student neprokáže tyto znalosti

(vstupní test v prvním týdnu nebo potvrzení o absolvování předmětu 36PJV),

nemá nárok na získání zápočtu.

Osnova přednášek:

1. Data, informace a znalosti v medicíně.

2. Standardizace a klasifikační systémy v medicíně (ICD, ICF; UMLS, MESH, SNOMED).

3. Ontologie, doporučené lékařské postupy, medicína založená na důkazech.

4. Elektronický zdravotní záznam (EHR), standardy (OpenEHR, CEN, HL7).

5. Ochrana a zabezpečení dat a jejich přenosu, archivace dat.

6. Zdravotnické informační systémy - typy, architektury.

7. Dedikované informační systémy (klinické, laboratorní, radiologické, praktických lékařů, apod.)

8. Systémy pro podporu rozhodování.

9. Distribuované systémy - typy, architektury.

10. Inteligentní monitorovací systémy

11. Telemedicína

12. Mobilní aplikace (e-Health, m-Health, p-Health)

13. Medicínské informační zdroje, kvalita zdravotnických informací na internetu.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33li/start

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickou problematikou informačních systémů ve zdravotnictví, s ochranou lékařských dat, zpracováním lékařských dat a s inteligentními monitorovacími systémy. Je rovněž rozebírána možnost nasazení telemedicíny v různých oblastech zdravotní péče.

Studijní materiály:

[1] Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Lékařská informatika

[2] Shortliffe: Medical informatics

[3] Zvárová a kol.: Biomedicínská informatika

Poznámka:
Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33li/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1706106.html