Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Anglický jazyk 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
04BJA4 Z,ZK 6 0P+4C
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anglický jazyk 3 (04BJA3)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Kurz je určen studentům bakalářského studia manažerských oborů. Studium probíhá ve dvou disciplínách: Business Terminology and Communication Skills a Grammar Structures. Semináře jsou zaměřeny především na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností, tj. mluvení, poslech, čtení a psaní v oblasti praktických pracovních situacích, ale i v každodenním životě. Gramatika prohlubuje dosažené znalosti ze středních škol a zaměřuje se na struktury používané v daných odborných oborech.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích, pravidelná docházka, průběžné zpracovávání zadaných úkolů, písemná zkouška.

Z důvodů vyšší moci (např. pandemie) vyžadující distanční formu studia může být předmět zakončen formou portfolia a/nebo testem online.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

viz Intranet

Cíle studia:

Cílem předmětu je upevnění a prohloubení jazykových znalostí posluchačů tak, aby rozuměli základním ekonomickým termínům a konceptům a zlepšili svoji ústní i písemnou komunikaci.

Studijní materiály:

In Company 3.0 Intermediate/Pre-Intermediate, Macmillan, 2014

Grammar Structures 200 and 300

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1695406.html