Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51VC KZ 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Východiska a pojetí řízení pracovního výkonu. Pojmy výkon a výkonnost. Principy a proces řízení pracovního výkonu. Formy, kritéria a metody hodnocení pracovníků. Vztah k jiným personálním činnostem. Příprava, realizace a chyby hodnotícího rozhovoru. Koncepce a přístupy strategického řízení lidských zdrojů.Využití metody Assessment Centrum/Development Centrum. Aplikace 360stupňové zpětné vazby. Koncepce Balanced Scorecard/HR Scorecard. Personální controlling. Personální audit.

Požadavky:

Docházka na cvičení (min. 80%)

Prezentace na cvičení (max. 10 bodů)

Závěrečný test (max. 20 bodů)

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky

2. Východiska a pojetí řízení pracovního výkonu

3. Principy a proces řízení pracovního výkonu

4. Hodnocení pracovníků

5. Hodnotící rozhovor

6. Strategické řízení lidských zdrojů

7. Assessment Centrum/Development Centrum

8. 360stupňová zpětná vazba

9. Analýza pracovních míst a hodnocení práce

10. Balanced Scorecard/HR Scorecard

11. HR controlling/audit

12. HR informační systém

13. Závěrečný test

Osnova cvičení:

1. Úvodní

2. Prezentace

3. Prezentace

4. Prezentace

5. Prezentace

6. Prezentace

Cíle studia:

Osvojení si zásad a postupů řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků. Student získá představu a návod, jak vytvořit a uplatňovat systém řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků v organizaci.

Studijní materiály:

WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti a controlling. 1. vyd. Praha: Katedra inženýrské pedagogiky MÚVS ČVUT, 2011.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1692606.html