Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Anglický jazyk 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
04BJA2 Z 4 0P+4C
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anglický jazyk 1 (04BJA1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení jazykových studií
Anotace:

Kurz je určen studentům bakalářského studia manažerských oborů. Studium probíhá ve dvou disciplínách: profesně orientovaných Business Terminology & Communication Skills a na ně navazujících Grammar Structures. Semináře jsou zaměřeny především na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností na dané jazykové úrovni, tj. mluvení, poslechu, čtení a psaní v oblastí vycházejících z profesionálních situací a odborného kontextu. Gramatika prohlubuje dosažené znalosti ze středních škol a zaměřuje se na struktury používané v daných odborných předmětech.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích, pravidelná docházka, průběžné zpracovávání zadaných úkolů, zápočtový test.

Z důvodů vyšší moci (např. pandemie) vyžadující distanční formu studia může být předmět zakončen formou portfolia a/nebo testem online

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Je specifikována v dokumentu Course Syllabus dostupném na Moodle.

Cíle studia:

Cílem předmětu je upevnění a prohloubení jazykových znalostí posluchačů s ohledem na porozumění a aktivní užití ekonomickým termínům a konceptům a rozvoj profesně orientované ústní i písemné komunikaci na dané jazykové úrovni.

Studijní materiály:

In Company 3.0 Intermediate/Pre-Intermediate, Macmillan, 2014

Grammar Structures 200

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1689606.html