Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Systémové inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16SI Z,ZK 5 4P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:

Pojem systém, základní dělení systémů. Systémy otevřené, uzavřené,

deterministické, stochastické, tvrdé a měkké. Optimalizační metody na

systémech, metody teorie grafů, optimalizace spojitých systémů, metoda

větví a mezí, Bellmanův princip optimality. Optimalizace a simulace

stochastických systémů. Metody grafického zápisu systému, ER diagram,

hierarchický diagram, strukturogram. Metodologie měkkých systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je pochopit poslání a specifika systémového inženýrství (SI) tak, aby posluchači mohli aktivně používat metody SI v různých praktických aplikacích, například při vypracovávání projektů regionálního rozvoje.

Studijní materiály:

Dráb, Z.: Úvod do systémového inženýrství. SNTL, Praha 1969.

Daenzer, W.F.: Systems Engineering. Industrielle Organisation, Zürich 1987.

Habr, J., Vepřek, J.: Systémová analýza a syntéza. SNTL, Praha 1972.

Mesarovič, M.D., Macko, D., Takahara, Y.: Theory of Hierarchical, Multilevel Systems. Academic Press, N.Y. 1970.

Müller - Merbach, H.: Operations Research. Vahlen, München 1985.

Veselý, J.: Systémové nástroje řízení. IŘ, Praha 1982.

Singh, M.G., Titli, A.: Systems: Decomposition, Optimisation and Control. Pergamon Press, 1978.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1603106.html