Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán N-RRP-prez.forma od 10/11

Studijní obor: Řízení regionálních projektů institut manažerských studií
Studijní program: Řízení rozvojových projektů Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.RRP-P OD 10/11 1.s.RRP-od 10/11 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
2.S.RRP-P OD 10/11 2.s.RRP-od 10/11 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
3.S.RRP-P OD 11/12 3.s.RRP-od 11/12 prezenční forma V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
25
4.S.RRP-P OD 11/12 4.s.RRP-od 11/12 prezenční forma V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
20
Minimální počet kreditů 105
Povinně volitelné předměty
PVP-N-RRP OD 11/12 PVP-N-RRP od 11/12 prezenční forma V této skupině musíte získat 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
15
Minimální počet kreditů 15
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30000642.html