Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kurz problematiky CBRNE

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZPCB Z 4 40XH česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Stáž na výzkumném pracovišti seznámí studenty s moderními možnostmi

identifikace a kvantifikace radioaktivních, chemických a biologických látek

možnostmi individuální a kolektivní ochrany před těmito látkami

principy dekontamice

Požadavky:

aktivní účast na stáži

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Stáž na výzkumném pracovišti seznámí studenty s moderními možnostmi identifikace a kvantifikace radioaktivních, chemických a biologických látek,možnostmi individuální a kolektivní ochrany před těmito látkami, principy dekontaminace

Cíle studia:

Cílem stáže je seznámení studentů s moderními možnostmi identifikace a kvantifikace radioaktivních, chemických a biologických látek, možnostmi individuální a kolektivní ochrany před těmito látkami, principy dekontaminace

Studijní materiály:

BALÍKOVÁ, M.: Forenzní a klinická toxikologie, Galen, 2004.

PEŠTÁLOVÁ, M.: Toxikologie. Galen, 2003.

ŠEVELA, K: Toxikologie pro sestry, Neptun 2002.

Doporučená literatura:

POKORNÝ, J. et al.: Urgentní medicína, Galén, Praha, 2004.

PATOČKA, J., et al.: Vojenská toxikologie, Grada Publishing, Praha, 2004.

KASSA, J., et al.: Toxikologické aspekty medicíny katastrof, Učební text FVZ UO, sv. 345, Univerzita obrany Brno, 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1534106.html