Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Komunikace a jednání s lidmi

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383009 Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jan Horejc (gar.), Svatava Švihlíková
Cvičící:
Jan Horejc (gar.), Vladimír Brdek (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem kurzu je ukázat studentům, že se komunikace stala součástí kvalifikace každého pracovníka a manažera. Základem interpersonální komunikace je rétorika, která se rozvíjí od klasické školy ve starověkém Řecku až do nejnovějších škol v Evropě a na celém světě. Hlavní pozornost se v kurzu věnuje analýze monologu (vystoupení - prezentace) a dialogu (jednání, rozhovor). Studentům se vysvětluje význam nonverbální komunikace a ukazují se metody vlastního sebezdokonalování v komunikaci.

Požadavky:

Prezentace zvoleného tématu, příprava a prezentace rozhovoru, zpětná vazba k prezentujícím, diskuse.

Šafránková J. a kol.: Komunikace a jednání s lidmi. ČVUT, Praha 2009

Osnova přednášek:

1.Komunikace jako součást profesního vybavení každého moderního pracovníka, inženýra, manažera, vedoucího týmu a týmového pracovníka atd.

2.Rétorika jako základ mezilidské komunikace, klasická škola rétoriky, rétorika jako věda a umění.

3.Osobnostní předpoklady pro komunikaci.

4.Základní principy komunikace a jejich aplikace v řeči, v písemném projevu, v nonverbální komunikaci.

5.Základní bariéry komunikace a nejčastější chyby v každodenní praxi. Monolog. Dialog. Prezentace. Sebeprezentace.

6.Základní principy etikety.

Osnova cvičení:

1.Komunikace jako součást profesního vybavení každého inženýra, manažera.

2.Rétorika, klasická škola rétoriky, rétorika v současnosti.

3.Osobnostní předpoklady pro komunikaci.

4.Základní principy komunikace, řeč, písemný projev, nonverbální komunikace.

5.Základní bariéry komunikace a nejčastější chyby v každodenní praxi.

6.Základní principy etikety.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní:

Šafránková J. a kol.: Komunikace a jednání s lidmi. ČVUT, Praha 2009

Další doporučené:

Kohout, J.: Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi, Management Press, Praha 2005

Khelerová, V.: Komunikační a obchodní dovednosti manažera, Grada Publishing, Praha

1999

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:A-420
Brdek V.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Učebna KA420
místnost KN:A-420
Brdek V.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Karlovo nám.
Učebna KA420
místnost KN:A-312
Švihlíková S.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA312
místnost KN:A-420
Brdek V.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Učebna KA420
místnost KN:A-420
Brdek V.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Karlovo nám.
Učebna KA420
místnost KN:A-420
Brdek V.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
Učebna KA420
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:A-309
Horejc J.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Posluchárna KA309
Čt
místnost KN:A-214
Horejc J.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1508606.html