Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Strojírenské konstruování IV.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2133014 Z 2 0+2
Přednášející:
Vojtěch Dynybyl (gar.)
Cvičící:
Roman Uhlíř, Vojtěch Dynybyl (gar.), Jan Bečka, Jan Hoidekr, Josef Kamenický, Jan Kanaval
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s konstrukcí modulového technického systému s využitím standardních komponent. Předmět je plně podporován 3D konstrukčním softwarem. Jsou navrhovány reálné produkty, které jsou konfrontovány s již existujícími obdobnými řešeními. Je aplikován systém týmové práce v malých studentských skupinkách. Předmět má charakter konstrukčně?projekčního miniprojektu.

Požadavky:

Znalost látky z předchozích konstrukčních předmětů: SK1, SK2, SK3, CAD1, CAD2 a předmětu ME 1.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Modulová koncepce konstrukce - výklad

2) Modulová koncepce konstrukce a provedení rešerše - výklad

3) Hydraulické systémy - výklad

4) Presentace zařízení sestaveného na základě modulové koncepce (dopravník)

5) Metoda vícekriteriálního rozhodování, výběr optimální varianty

6) Pokyny pro tvorbu 3D parametrického modelu

7) Tvorba 3D parametrického modelu

8) Tvorba 3D parametrického modelu

9) Tvorba 3D parametrického modelu

10) Tvorba 3D parametrického modelu a výkresové dokumentace

11) Použití metody vícekriteriálního rozhodování, výběr nejlepší varianty v týmu. Silové schéma, rozklad silového působení

12) Prezentace výsledků týmů

13) Prezentace výsledků týmů

Cíle studia:

Rozvoj znalostí při konstrukci modulového technického systému.

Studijní materiály:

POSPÍCHAL, J. Technické kreslení. Praha. Vydavatelství ČVUT 2008.

SLANEC, K. Konstruování. Geometrická přesnost ? 1., 2., 3. díl. Praha. Vydavatelství ČVUT.

SLANEC, K. Základy konstruování. Geometrická přesnost?příklady. Praha. Vydavatelství ČVUT 2001.

Strojnické tabulky

Katalogy výrobců modulových komponent.

Poznámka:
Další informace:
http://www1.fs.cvut.cz/cz/u12113/Prezencni/KON3/KON3.htm
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A2-362
Kanaval J.
10:45–12:15
(paralelka 102)
Dejvice
Rýsovna 362
Út
místnost T4:B2-356
Bečka J.
09:00–10:30
(paralelka 110)
Dejvice
Konzultační místnost 12113
místnost T4:B2-356
Bečka J.
13:15–15:00
(paralelka 110)
Dejvice
Konzultační místnost 12113
místnost T4:A2-362
Hoidekr J.
10:45–12:15
(paralelka 103)
Dejvice
Rýsovna 362
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1502606.html