Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Strojírenské konstruování III.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2133013 Z 2 0+2
Přednášející:
Cvičící:
Vojtěch Dynybyl (gar.), Jan Bečka, Martin Dub, Jan Hoidekr, Jan Kanaval, František Lopot, Pavel Mossóczy, Roman Uhlíř
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Konstrukce montážní jednotky zadané parametricky - syntetický přístup. Návrh variant řešení zadané úlohy, návrh funkčních uzlů, návrh konstrukčního řešení úlohy s rozborem geometrické přesnosti (návrhový výkres, výkresy součástí, výkres sestavení, technická zpráva)

Požadavky:

Zkouška SK2, základní dovednosti 3d modelování v CAD (Inventor)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Zadání úlohy

2) Rešerše existujících konstrukčních řešení

3) Návrh variant řešení zadané úlohy, náčrty funkčních uzlů, základní výpočty

4) Návrh variant řešení zadané úlohy, náčrty funkčních uzlů, základní výpočty

5) Návrh konstrukčního řešení úlohy

6) Tvorba 3d modelu

7) Tvorba 3d modelu

8) Tvorba 3d modelu

9) Návrhový výkres

10) Tvorba výkresové dokumentace

11) Tvorba výkresové dokumentace

12) Tvorba výkresové dokumentace

13) Technická zpráva

14) Zápočet

Cíle studia:

Procvičení a prohloubení znalostí z SK1 a SK2 potřebných pro předměty SK4, ČMS1, ČMS2 a PROJEKT

Studijní materiály:

[1] POSPÍCHAL, J.: Technické kreslení. Praha, Vydavatelství ČVUT 2008.

[2] SLANEC, K.: Konstruování. Geometrická přesnost - 1., 2., 3. díl. Praha, Vydavatelství ČVUT.

[3] SLANEC, K.: Základy konstruování. Geometrická přesnost-příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.

[4] Strojnické tabulky

Poznámka:

Povinný předmět (compulsory subject - in czech and english)

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A2-261a
Kanaval J.
14:15–15:45
(paralelka 300)
Dejvice
Rýsovna 261a
místnost T4:A2-360
Uhlíř R.
16:00–17:30
(paralelka 102)
Dejvice
Poč. rýsovna 360
místnost T4:A2-360
Lopot F.
17:45–19:15
(paralelka 103)
Dejvice
Poč. rýsovna 360
Út
St
Čt
místnost T4:A2-361a
Bečka J.
08:00–09:45
(paralelka 113)
Dejvice
Poč. rýsovna 361a
místnost T4:A2-360
Kanaval J.
16:00–17:30
(paralelka 101)
Dejvice
Poč. rýsovna 360
místnost T4:A2-360
Dub M.
09:00–13:15
(paralelka 555)
Dejvice
Poč. rýsovna 360
místnost T4:A2-361a
Hoidekr J.
16:00–17:30
(paralelka 105)
Dejvice
Poč. rýsovna 361a
místnost T4:A2-361a
Bečka J.
09:45–11:30
(paralelka 114)
Dejvice
Poč. rýsovna 361a

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1502506.html