Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Právo (všeobecné)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105YPRA Z 2 2P česky
Přednášející:
Jana Hrbková (gar.), Martin Valoušek (gar.)
Cvičící:
Jana Hrbková (gar.), Martin Valoušek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Přehled práva duševního vlastnictví: Úvod do autorského práva. Ochrana autorských děl, jako děl grafických (výkresů), fotografických literárních (článků a publikací), zvukově obrazových (videí), architektonických (staveb), počítačových programů (software). Oprávnění k užití autorských děl (licence) a výjimky pro možnosti užití bez licence (citace aj.). Obsah pojmu kolektivní správa a kolektivní správce. Úvod do průmyslového práva. Patenty, užitné vzory (malé patenty) a průmyslové vzory (tvar výrobků ? design). Ochranné známky. Označení původu a zeměpisná označení. A některé další právní oblasti. Hospodářská a nekalá soutěž. Fotografování a filmování lidí a věcí. Mezinárodní aspekty. GDPR.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Obsah přednášek:

1.Autorské právo I

-grafická a literární díla

-urbanismus, architektonická díla

2.Autorské právo II

-videa

-výjimky, citace

-hromadná správa

3.Průmyslová práva I

-patenty, užitné vzory

4.Průmyslová práva II

-průmyslové vzory

5.Průmyslová práva III

-ochranné známky

6.Označení původu, zeměpisná označení

7.Ochrana osobnosti

-fotografování a filmování lidí a věcí

-kamery na pracovišti

-ochrana korespondence

8.Hospodářská soutěž

-ochrana hospodářské soutěže dle zákona o ochraně hospodářské soutěže

-Úřad na ochranu hospodářské soutěže

9.Nekalá soutěž

-ochrana proti nekalé soutěži dle občanského zákoníku

10.Mezinárodně právní aspekty

-závazky se zahraničím

-odpovědnost v zahraničně právních vztazích

11.GDPR

obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů

12.Právní jednání na internetu I

-uzavírání smluv

13.Právní jednání na internetu II

-odpovědnost za vady

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995

!Liška,V., Fiala,Z.: Právo pro techniky, Professional Publishing, Praha 2006

?Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.

?Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

?Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

?Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník

?Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád

?Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-s134

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
As134
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1478206.html