Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Operating Systems and Networks

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE4B33OSS Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Operating Systems and Databases (AE3B33OSD)
Operační systémy a sítě (A4B33OSS)
Předmět je náhradou za:
Operační systémy a sítě (A4B33OSS)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

The goal of this course is to introduce basic concepts and principles of operating systems (OS), like processes and threads, their scheduling, mutual communication and synchronization, time-dependent errors and deadlocks. Attention is also paid to memory management, virtual memory, management of secondary storages, file-systems and data security. The second part of the course is focused at distributed systems (DS) principles and technologies. DS communication media and topologies are explained and the basics of Internet including specific protocols are treated as typical DS applications.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE4B33OSS

Požadavky:

Základní znalost jazyka C.

Další informace:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4b33oss/start

Osnova přednášek:

1.Basic concepts: operating system (OS) and its kernel, hardware dependency, processes, threads, scheduling. OS types.

2.Compiling and linking, libraries, OS services and calls, dynamic libraries and run-time linking

3.Implementation and life-cycle of processes and threads. Scheduling algorithms. Real-time OSes and scheduling in them.

4.Communication among processes and threads, critical sections, time-dependent errors, synchonization tools. Classical synchronization problems and their solution.

5.Deadlocks: definition, conditions, solution possibilities

6.Memory management: Basic techniques. Virtual memory, swapping, paging, segmentation, page-replacement algorithms.

7.File-systems, organizing data on the secondary storage, principles, standard solutions, data security.

8.Distributed computing, client-server architectures. OS components supporting computer networks (sockets) and their programming.

9. Introduction to computer networks, basic definitions, ISO/OSI model and its layers functionality

10.Local-area networks, active componets, physical addressing

11.Interconnecting networks, internetworking, addressing, routing principles

12.Protocols and technologies in the Internet. Protocols for network management

13.DS applications (deeper insight into some common TCP/IP protocols)

14.Wrap-up, spare time.

Osnova cvičení:

1.Introdution, exercise organization, 1st task assignment

2.Brief OS overview, introduction to scripting languages

3.Advanced script programming, regular expressions

4.Exercising the scripting languages, 1st task delivery

5.2nd task assignment. Processes & threads, resource sharing - practical examples

6.Interprocess communication, deadlocks

7.Client-server programming

8.2nd task delivery and results presentation

9.3rd task assignment, network configurations

10.Tools for network management

11.Firewalls, configuration principles

12.Individual work in a computer room

13.Presentation of 3rd task results

14.Conclusion, Q&A, spare time

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a principy operačních systémů a počítačových sítí

Studijní materiály:

1. Silberschatz A., Galvin P. B., Gagne G.: Operating System Concepts. J. Willey, 2005

2. Tanenbaum A. S.: Modern Operating Systems. Prenice Hall, 2001

3. Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Adison Wesley 1996

4. Comer D. E.: Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols and Architectures. Prentice Hall, 2005

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/ae4b33oss/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12820104.html