Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Operating Systems and Databases

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE3B33OSD Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Operating Systems and Networks (AE4B33OSS)
Operační systémy a databáze (A3B33OSD)
Předmět je náhradou za:
Operační systémy a databáze (A3B33OSD)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

The goal of this course is to introduce basic concepts and principles of operating systems

(OS), like processes and threads, their scheduling, mutual communication and

synchronization, time-dependent errors and deadlocks. Attention is also paid to memory

management, virtual memory, management of secondary storages, file-systems and data

security. The second part of the course is focused at databases, their types and

structures, concurrent data access and transactions.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE3B33OSD

Požadavky:

Basic knowledge of C programming

Osnova přednášek:

1.Basic concepts: operating system (OS) and its kernel, hardware dependency, processes, threads, scheduling. OS types.

2.Compiling and linking, libraries, OS services and calls, dynamic libraries and run-time linking

3.Implementation and life-cycle of processes and threads. Scheduling algorithms. Real-time OSes and scheduling in them.

4.Communication among processes and threads, critical sections, time-dependent errors, synchonization tools. Classical synchronization problems and their solution.

5.Deadlocks: definition, conditions, solution possibilities

6.Memory management: Basic techniques. Virtual memory, swapping, paging, segmentation, page-replacement algorithms.

7.File-systems, organizing data on the secondary storage, principles, standard solutions, data security.

8.Distributed computing, client-server architectures. OS components supporting computer networks and their programming.

9.The database concepts and types. Data modelling, E-R model, decomposition and normalization. Data integrity

10.Relation, relational model, keys (proper and foreign), data model quality. Object-oriented and object-relatinal databases.

11.Database query languages. Relational algebra and calculus. SQL language queries, DDL, DML). XML data representation.

12.Concurrent access to data, transactions, atomicity, error recovery, concurrency coordination.

13.Physical data organization, indexes, B-trees, bitmap indexes, link-up to OS.

14.Wrap-up, spare time.

Osnova cvičení:

1.Introdution, exercise organization, 1st task assignment

2.Brief OS overview, introduction to scripting languages

3.Advanced script programming, regular expressions

4.Exercising the scripting languages, 1st task delivery

5.2nd task assignment. Processes & threads, resource sharing - practical examples

6.Interprocess communication

7.The problem of deadlocks

8.Client-server programming

9.2nd task delivery and results presentation

10.3rd task assignment, designing a simple database

11.SQL loanguage and its applications

12.Individual work in a computer room

13.Presenytation of 3rd task results

14.Conclusion, Q&A, spare time

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a principy operačních systémů a databázových systémů

Studijní materiály:

1.Silberschatz A., Galvin P. B., Gagne G.: Operating System Concepts. J. Willey, 2005

2.Tanenbaum A. S.: Modern Operating Systems. Prenice Hall, 2001

3.Pokorný, J., Halaška, I.: Databázové systémy. Vydavatelství ČVUT, 2003

4.Elmasri R., Navath S.: Fundamentals of database systems. Addison-Wesley, 2007

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ae3b33osd/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 5. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12813604.html