Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Drive Sensors

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE0B14SPP Z,ZK 4 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Electric and non-electric quantity sensors for drives, Basic sensors types - physical principles. Theoretical fundamentals, practical choice of suitable sensor, sensor output electrical circuit, sensor output signal processing, digital signal processing and noise suppression. Sensor output signal time characteristics and frequency characteristics. Practical lab verification of theoretical principles

Požadavky:

Active participation on labs, presentation of own lab works

Osnova přednášek:

1.Sensors categorization

2.Measurement chain, sensor generations overview, sensor parts, terminology, intelligent sensor

3.Sensor parameters, range, sensitivity, accuracy, static and dynamic characteristics, measured object interaction

4.Temperature sensors (resistive, PN junction, thermocouple, I2C interface), design, characteristics, evaluation

5.Voltage and current sensors (transformers, hall-sensors, galvanic insulation), design, characteristics, evaluation

6.Speed rotating sensors, DC and AC electrodynamic sensors

7.Rotating and linear position sensors. Optical sensors (incremental and absolute), magnetic sensors

8.Rotating and linear position inductive sensors, selsyn, resolver, inductosyn, linear differential transformer

9.Rotating and linear position sensors, capacitive sensors

10.Rotating and linear acceleration sensors, semiconductor accelerometers

11.Pressure sensors (metal resistive, semiconductors resistive), air and liquid flow sensors

12.Contactless data transmission from sensors

13.Advanced drive sensors for transportation

14.Noise suppressing methods

Osnova cvičení:

1.Lab introduction. Lab work security briefing

2.Technical documentation application, catalogue data interpretation

3.Temperature measurement, theoretical analysis, requirements specification

4.Temperature measurement, data processing by microcontroller

5.Voltage and current measurement

6.Voltage and current measurement, data processing by microcontroller

7.Optoelectronic revolution sensor, microcontroller measurement and calculation of angular position and velocity

8.Optoelectronic revolution sensor, microcontroller measurement and calculation of angular position and velocity

9.Linear differential transformer, position measurement and evaluation by microcontroller

10.Linear differential transformer, position measurement and evaluation by microcontroller

11.Linear differential transformer, position measurement and evaluation by microcontroller

12.Inductive sensor, angular position and angular velocity measurement and evaluation

13.Inductive sensor, angular position and angular velocity measurement and evaluation

14.Credit

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Mohan, N., Underland, T., Robbins, W. Power Electronics. New York: John Willey & Sons. 1995

[2]Pavelka, J., Čeřovský, Z., Javůrek, J. Elektrické pohony, Praha: ČVUT. 1999

[3]Hrabovcová, V., Janoušek, L., Rafajdus, P., Ličko, M. Moderné elektrické stroje, Žilina: TU. 2001

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 5. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12781504.html