Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Prezentační dovednosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B16PRS Z 2 2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Studenti se naučí vystupovat, připravit prezentaci a prezentovat. Získají dovednosti jak správně vytvořit písemné dokumenty s využitím typografických zásad a správného citování a odkazování. Na vlastní interaktivní prezentaci si oveří teoretické znalosti, prezentace bude nahrávána na video s následným rozborem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B16PRS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16PRS

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/prezentacni-dovednosti

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod do problematiky předmětu

2. Co je to prezentace

3. Zásady tvorby prezentací

4. Zásady tvorby dokumentů - typy, struktura, techniky tvorby.

5. Formy prezentačních technik

6. Práce s dokumentem - případová studie, typické chyby.

7. Podpora tvorby prezentace, využití multimediálních prostředků

8. Neverbální komunikace

9. Ústní prezentace, typické chyby

10.Prezentace studentů, vyhodnocení

11.Prezentace studentů, vyhodnocení

12.Prezentace studentů, vyhodnocení

13.Prezentace studentů, vyhodnocení

14.Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

2. Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha 2007.

3. Mikulaštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Grada Publishing. Příbram 2008.

4. Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001.

5. Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing. Praha 2008.

6. Špaček, L.: Nová velká kniha etikety. Mladá Fronta, Praha 2008

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/prezentacni-dovednosti
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12580304.html