Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Implementace algoritmů v radiotechnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP37IAR Z,ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Výuka doktorandů a jejich výzkumné aktivity se budou soustředit na efektivní implementaci algoritmů v radioelektronice pomocí signálových procesorů, procesorů s několika aritmetickými jednotkami (univerzálních i signálových) a s podporou obvodovými akcelerátory realizovanými v programovatelných obvodech FPGA. Optimalizace se bude soustřeďovat na minimalizaci výpočetní náročnosti použitím systémů s několika vzorkovacími kmitočty a obvodovými prostředky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP37IAR

Požadavky:

V předmětu se předpokládají znalosti základů číslicového zpracování signálu, číslicové a mikroprocesorové techniky.

Osnova přednášek:

1. Digitalizace signálu v základním, mf a vf pásmech. Vlastnosti A/D převodníků

2. Implementace číslicových filtrů v základním, mf a vf pásmech

3. Signálové procesory VLIW z řady TMS320C6xxx a jejich programování

4. Programování procesorů s větším počtem aritmetických jednotek

5. Decimační a interpolační filtry

6. Využití změny vzorkovacího kmitočtu k efektivní implementaci

7. Slučování a rozdělování signálu do pásem, komprese signálů

8. Implementace digitálních subsystému v mf a vf pásmu programovatelnými obvody

9. Implementace digitálního modulátoru a směšovače pomocí DSP

10.Implementace demodulátorů a obvodů pro obnovu symbolové rychlosti

11.Implementace Goldových a JPL kódů, scramblerů a descrablerů

12.Aplikace adaptivních algoritmů v radiotechnice

13.Up/down konvertory, popis, vlastnosti a aplikace

14.Architektury a důležité parametry multiprocesorových systémů

Osnova cvičení:

1. Programové prostředky pro analýzu a syntézu diskrétních soustav

2. Návrh základních filtrů FIR a IIR v prostředí Matlab

3. Simulace vlivu konečné přesnosti výpočtu

4. Vývojové prostředky DSP, Code Composer Studio

5. Efektivní implementace decimace a interpolace

6. Využití převzorkování signálu k efektivní implementaci filtrů

7. Implementace filtru s převzorkováním na procesoru VLIW řady TMS320CC6416

8. Efektivní implementace slučování a rozdělování signálu do pásem

9. Implementace bezztrátové komprese signálu na TMS320C6416

10.Implementace modulátoru D-QPSK na TMS320C6416.

11.Implementace demodulátoru D-QPSK na TMS320C6416.

12.Implementace algoritmů konvoluce a korelace

13.Implementace algoritmů FFT, DFT na TMS320C6416

14.Prezentace samostatných projektů, zápočet

Cíle studia:

Návrh složitějších a výkonově efektivních obvodů číslicového zpracování signálů a jejich praktické ověření na vývojových deskách se signálovými procesory nebo specializovanými obvody.

Studijní materiály:

1.Skalický, P.: Číslicové systémy v radiotechnice. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. 201s. ISBN 80-01-02854-2

2.Dahnoun N.: Digital Signal Processing and Implementation using the TMS320C6000 DSP Platform, Prentice Hall, 2000,

3.www.ti.com

4.Analog Devices: High Speed Design Technique, Analog Devices, Norwood, 1996,368p.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12494804.html