Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Elektromagnetická kompatibilita

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP14ECD ZK 4 4+0s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Zdroje rušení. Různé vazby šíření rušení. Vlivy zemnění. Stínění. Vliv nelineárních spotřebičů na kvalitu energie. Proud a napětí různých elektrických spotřebičů. Harmonické složky proudu a napětí různých typů měničů. Harmonické složky při ustálených stavech a při přechodných dějích. Potlačování negativních vlivů měničů na napájecí síť. Kompenzační a filtrační stanice.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Literaturu určí průběžně učitel

Poznámka:

Tento předmět je nabízen také v anglické verzi

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11512204.html