Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Dynamika elektrických strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP14DSD ZK 4 4+0s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předpoklady teorie obecného elektrického stroje, transformační systémy, metoda poměrných jednotek. Matematický model stejnosměrného, synchronního, asynchronního a komutátoro-vého stroje. Zkrat na synchronním stroji a jeho složky, moment a jeho složky. Kývání syn-chronního stroje, metody kruhových diagramů, nesymetrické zkraty.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Literaturu určí průběžně učitel

Poznámka:

Tento předmět je nabízen také v anglické verzi

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11512104.html