Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Finance podniku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M16FIP KZ 4 3P+1C česky
Přednášející:
Oldřich Starý (gar.), Jiří Vašíček (gar.)
Cvičící:
Oldřich Starý (gar.), Jiří Vašíček (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Úvod do financí, současná hodnota, cena příležitosti.

Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení.

Dlouhodobé financování. Hodnota akcií a obligací. Metody

hodnocení efektivnosti investic. IRR, NPV. Volba doby

porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV. Vliv inflace a

daní na finanční rozhodnutí. Model CAPM, základy teorie portfolia. Citlivostní analýza a analýza rizika. Finanční

riziko. Krátkodobé finanční plánování a rozhodnutí. Dividendová politika.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M16FIP

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/finance-podniku

Osnova přednášek:

1.Úvod do financí, současná hodnota, cena příležitosti.

2.Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení.

3.Dlouhodobé financování. Hodnota akcií a obligací.

4.Metody hodnocení efektivnosti investic. IRR, NPV.

5.Problematika hodnocení projektů.

6.Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.

7.Rozhodování s pravidlem NPV.

8.Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.

9.Projekt není černá skříňka.

10.Model CAPM, základy teorie portfolia.

11.Analýza citlivosti a analýza rizika. Finanční riziko.

12.Krátkodobé finanční plánování a rozhodnutí.

13.Ostatní finanční otázky.

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Úvod do tabulkového procesoru se zaměřením na finance.2.Finanční matematika.

2.Úvěry. Způsoby úročení.

Odepisování. Daňový štít. Zadání semestrální práce.

3.Výpočty NPV a IRR. Vzájemné se vylučující varianty.

Zahrnutí vlivu daní a financování do výpočtu NPV.

4.Doba porovnání. Složitější případy hodnocení.Výpočty hodnoty obligací a akcií. Model s konstantním

růstem.

5.Očekávaný výnos a směrodatná odchylka portfolia.

Bezrizikový výnos.

6.Tržní portfolio. Přímka cenných papírů. Portfolio s

maximálním výnosem.

7.Čtení finančních zpráv.Test. Odevzdání semestrální práce.

Vyhodnocení semestrální práce.

Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Materiály k předmětu jsou na https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/finance-podniku

Poznámka:
Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/finance-podniku
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-52
Vašíček J.
Starý O.

14:30–17:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:C3-52
Vašíček J.
17:00–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
T2:C3-52
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1139606.html