Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Informační a znalostní systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M33IZS Z,ZK 4 2+1c česky
Korekvizita:
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry (BEZM)
Přednášející:
Martin Řimnáč (gar.)
Cvičící:
Martin Řimnáč (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět poskytne nezbytný přehled informačních technologií s ohledem na požadavky informačních systémů inteligentních budov. Dále student získá znalost základních metod a technik využívaných ve znalostních systémech, určených pro automatizované řešení rozhodovacích problémů. Důraz je kladen zejména na reprezentaci dat a jejich modelování tak, aby absolventi byli schopni na náležité úrovni komunikovat se specialisty z oblasti IT. Studenti se seznámí se základními metodikami používanými při analýze a návrhu informačních systémů a příslušnými formalismy (ER diagramy). Studenti se rovněž seznámí se základy základních síťových protokolů používaných v inteligentních budovách.

Ve cvičení samostatně navrhnou datový model jednoduchého informačního systému. Důraz je kladen na demonstraci praktických ukázek řešení.

Podrobné stránky předmětu pro aktuální semestr jsou na adrese: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a5m33izs/start

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M33IZS

Požadavky:

Viz podrobné stránky předmětu pro aktuální semestr na adrese: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a5m33izs/start

Osnova přednášek:

1.Úvod do databázových systémů

2.Tvorba datového modelu: konceptuální model, E-R diagram

3.Logický datový model, relační databáze, klíč, primární klíč, cizí klíč, referenční integrita

4.Dotazovací jazyk SQL I

5.Dotazovací jazyk SQL II

6. Architektura klient-server, databázová aplikace, aplikační programátorské rozhraní JDBC, ODBC

7.Normální formy: 1NF, 2NF, 3NF; transakční zpracování

8. Úvod do problematiky expertních systémů

9. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, zpracování neurčitosti v expertních systémech

10. Expertní systémy typu PROSPECTOR, FEL EXPERT

11. Úvod do počítačových sítí - ISO model, protokol IP, adresování v počítačových sítích

12. Protokoly TCP a UDP, privátní adresy, překlady adres, směrování, VPN

13. Protokoly pro monitorování a ovládání technologie v budovách - Modbus, SNMP

14. Systémy SCADA, OPC

Osnova cvičení:

1-2 Úvod, organizace, bezpecnost prace

3-4 Konceptuální, logický, fyzický model

5-6 SQL cvičení, zadání ER

7-8 ER odevzdání, zadání SQL

9-10 Odevzdání SQL, Zadání FEL Expert

11-12 Odevzdání FEL Expert

13 Zápočty

Cíle studia:

Předmět má dva hlavní cíle. Prvním z nich je naučit studenty porozumět principům tvorby datového modelu a fungování databázových systémů na takové úrovni, aby byli schopni se efektivně podílet na formulaci zadání vývoje informačního systému a ověřování jeho správné funkce. Druhým z cílů je, aby studenti pochopili základní principy síťových protokolů používaných v inteligentních budovách.

Studijní materiály:

1. Halaška, I., Pokorný, J., Valenta, M.: Databázové systémy, Vydavatelství ČVUT, 2002

2. Mařík a kol.: Umělá inteligence I-IV. Praha, Academia, 1999-2001

3. Rumbauhg, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., Lorenson, W.: Object-oriented Modelling and Design. Prentice  Hall, 1991

Poznámka:
Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a5m33izs/start
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:E-132
Řimnáč M.
12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-301
Řimnáč M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Šrámkova posluchárna K9
místnost KN:E-132
Řimnáč M.
12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 6. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1134206.html