Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-BEZ Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Jiří Buček (gar.), Róbert Lórencz (gar.)
Cvičící:
Jiří Buček (gar.), Róbert Lórencz (gar.), Marek Bielik, Matěj Doležal, Jiří Dostál, Martin Jureček, Filip Kodýtek, Josef Kokeš, František Kovář, Jaroslav Kříž, Tomáš Kvasnička, David Pokorný, Marina Shchavleva, Tomáš Zahradnický
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Studenti porozumí matematickým základům kryptografie a získají přehled současných kryptografických algoritmů a jejich aplikací: symetrické a asymetrické kryptografické systémy a hašovací funkce. Studenti se rovněž naučí základy bezpečného programování a IT bezpečnosti, spolu se základy návrhu a použití moderních kryptografických systémů pro počítačové systémy. Studenti budou schopni řádně a bezpečně užívat kryptografické primitivy a systémy, které jsou na nich založeny. Dále se studenti seznámí s právnimi aspekty informační bezpečnosti a normami týkající se sociálního inženýrství a zásad základních aspektů managementu bezpečnosti.

Požadavky:

Znalost základů lineární algebry a diskrétní matematiky, základů teorie čísel a základních programovacích technik. Znalosti časových a paměťových složitostí.

Osnova přednášek:

1. Základy modulární aritmetiky, základy teorie čísel, základní věta aritmetiky.

2. Vlastnosti prvočísel, umocňování v modulární aritmetice, základní pojmy v kryptologii, substituční šifry.

3. Blokové, transpoziční a exponenciální šifry, zřízení společného klíče.

4. Teorie informace, teorie složitosti algoritmů.

5. Hašovací funkce, MD5, SHA-x, HMAC.

6. Čínská věta o zbytcích, testy prvočíselnosti.

7. Proudové šifry, RC4, blokové šifry, DES, 3DES, AES, operační módy blokových šifer.

8. [2] Asymetrická kryptografie, RSA, RSA-CRT, digitální podpis, certifikáty.

9. Sdílení tajemství.

10. Zásady bezpečného programování.

11. IT bezpečnost. Perimetrická bezpečnost, firewally, antiviry a antispamy.

12. Sociální inženýrství. Právní aspekty informační bezpečnosti a normy.

Osnova cvičení:

1. Základy modulární aritmetiky, substituční šifra, afinní šifry.

2. Transpozice, Vigenerova šifra, blokové šifry, exponenciální šifra, Diffie-Hellman algoritmus.

3. Hašovací funkce, proudové šifry.

4. Testy prvočíselnosti, blokové šifry.

5. Certifikáty, Asymetrická kryptografie.

6. Šifrování SSL na síti.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti a praktické dovednosti týkající se kryptografických systémů a jejich použití. Studenti porozumí principům základních kryptografických algoritmů a seznámí se se základy bezpečného progranmování a IT bezpečnosti. Pro studenty je klíčové pochopení pojmu bezpečnosti v kontextu matematických principů kryptografikých primitiv a jejích použití v složitějších sytémech. Studenti v rámci cvičení získají praktické dovednosti v používaní standardních kryptografických metod s důrazem na bepečnost a také se seznámí se základními postupy kryptoanalýzy. Cílem předmětu je také naučit studenty základním pravidlům managementu bezpečnosti a seznamit je s normami a právními aspekty bezpečnosti.

Studijní materiály:

1. Lórencz, R. Aplikovaná numerická matematika a kryptografie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02882-8.

2. Přibyl, J., Kodl, J. Ochrana dat v informatice. Praha: ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01664-1.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-BEZ/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-BEZ/
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-942
Lórencz R.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
místnost TH:A-942
Lórencz R.
12:45–14:15
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
místnost TH:A-1142
Buček J.
14:30–16:00
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Shchavleva M.
18:00–19:30
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TK:BS
Lórencz R.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TK:BS
Lórencz R.
12:45–14:15
(přednášková par. 2)
Dejvice
NTK Ballingův sál
St
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
07:30–09:00
(paralelka 103)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
09:15–10:45
(paralelka 104)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kovář F.
11:00–12:30
(paralelka 105)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kříž J.
12:45–14:15
(paralelka 106)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Dostál J.
14:30–16:00
(paralelka 107)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Zahradnický T.
16:15–17:45
(paralelka 119)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Zahradnický T.
18:00–19:30
(paralelka 120)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
Čt
místnost TH:A-1142
Shchavleva M.
07:30–09:00
(paralelka 108)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
09:15–10:45
(paralelka 109)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
11:00–12:30
(paralelka 110)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Jureček M.
12:45–14:15
(paralelka 111)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Jureček M.
14:30–16:00
(paralelka 112)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Pokorný D.
16:15–17:45
(paralelka 113)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Pokorný D.
18:00–19:30
(paralelka 114)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab

místnost TH:A-1142
Shchavleva M.
07:30–09:00
(paralelka 115)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Shchavleva M.
09:15–10:45
(paralelka 116)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Doležal M.
12:45–14:15
(paralelka 118)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kvasnička T.
11:00–12:30
(paralelka 117)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1124706.html