Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-BEZ Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Róbert Lórencz (gar.), Jiří Buček
Cvičící:
Róbert Lórencz (gar.), Marek Bielik, Jiří Buček, Jiří Dostál, Martin Jelínek, Martin Jureček, Filip Kodýtek, Josef Kokeš, Marina Shchavleva, Jiří Smítka, Tomáš Zahradnický
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Studenti porozumí matematickým základům kryptografie a získají přehled současných kryptografických algoritmů a jejich aplikací: symetrické a asymetrické kryptografické systémy a hašovací funkce. Studenti se rovněž naučí základy bezpečného programování a IT bezpečnosti, spolu se základy návrhu a použití moderních kryptografických systémů pro počítačové systémy. Studenti budou schopni řádně a bezpečně užívat kryptografické primitivy a systémy, které jsou na nich založeny. Dále se studenti seznámí s právnimi aspekty informační bezpečnosti a normami týkající se sociálního inženýrství a zásad základních aspektů managementu bezpečnosti.

Požadavky:

Znalost základů lineární algebry a diskrétní matematiky, základů teorie čísel a základních programovacích technik. Znalosti časových a paměťových složitostí.

Osnova přednášek:

1. Základy modulární aritmetiky, základy teorie čísel, základní věta aritmetiky.

2. Vlastnosti prvočísel, umocňování v modulární aritmetice, základní pojmy v kryptologii, substituční šifry.

3. Blokové, transpoziční a exponenciální šifry, zřízení společného klíče.

4. Teorie informace, teorie složitosti algoritmů.

5. Hašovací funkce, MD5, SHA-x, HMAC.

6. Čínská věta o zbytcích, testy prvočíselnosti.

7. Proudové šifry, RC4, blokové šifry, DES, 3DES, AES, operační módy blokových šifer.

8. [2] Asymetrická kryptografie, RSA, RSA-CRT, digitální podpis, certifikáty.

9. Sdílení tajemství.

10. Zásady bezpečného programování.

11. IT bezpečnost. Perimetrická bezpečnost, firewally, antiviry a antispamy.

12. Sociální inženýrství. Právní aspekty informační bezpečnosti a normy.

Osnova cvičení:

1. Základy modulární aritmetiky, substituční šifra, afinní šifry.

2. Transpozice, Vigenerova šifra, blokové šifry, exponenciální šifra, Diffie-Hellman algoritmus.

3. Hašovací funkce, proudové šifry.

4. Testy prvočíselnosti, blokové šifry.

5. Certifikáty, Asymetrická kryptografie.

6. Šifrování SSL na síti.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti a praktické dovednosti týkající se kryptografických systémů a jejich použití. Studenti porozumí principům základních kryptografických algoritmů a seznámí se se základy bezpečného progranmování a IT bezpečnosti. Pro studenty je klíčové pochopení pojmu bezpečnosti v kontextu matematických principů kryptografikých primitiv a jejích použití v složitějších sytémech. Studenti v rámci cvičení získají praktické dovednosti v používaní standardních kryptografických metod s důrazem na bepečnost a také se seznámí se základními postupy kryptoanalýzy. Cílem předmětu je také naučit studenty základním pravidlům managementu bezpečnosti a seznamit je s normami a právními aspekty bezpečnosti.

Studijní materiály:

1. Lórencz, R. Aplikovaná numerická matematika a kryptografie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02882-8.

2. Přibyl, J., Kodl, J. Ochrana dat v informatice. Praha: ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01664-1.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-BEZ/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-BEZ/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TK:BS
Lórencz R.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TH:A-1142
Zahradnický T.
18:00–19:30
(paralelka 3)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost T9:155
Lórencz R.
12:45–14:15
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna
místnost TH:A-1142
Zahradnický T.
16:15–17:45
(paralelka 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Buček J.
14:30–16:00
(paralelka 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
St
místnost TH:A-1142
Kokeš J.
07:30–09:00
(paralelka 4)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Smítka J.
11:00–12:30
(paralelka 6)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
12:45–14:15
(paralelka 7)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
14:30–16:00
(paralelka 8)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kokeš J.
18:00–19:30
(paralelka 9)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Shchavleva M.
09:15–10:45
(paralelka 5)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
Čt
místnost TH:A-1142
Smítka J.
09:15–10:45
(paralelka 11)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Jureček M.
16:15–17:45
(paralelka 15)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Jureček M.
18:00–19:30
(paralelka 16)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Shchavleva M.
11:00–12:30
(paralelka 12)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
12:45–14:15
(paralelka 13)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Kodýtek F.
14:30–16:00
(paralelka 14)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab

místnost TH:A-1142
Bielik M.
07:30–09:00
(paralelka 17)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Bielik M.
09:15–10:45
(paralelka 18)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1124706.html