Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Konstruktivní geometrie A

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101KGA1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Iva Malechová (gar.), Hana Lakomá
Cvičící:
Iva Malechová (gar.), Iva Křivková, Hana Lakomá, Iva Slámová
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

1.Geometrie a grafická komunikace v architektuře a stavitelství.

2.Axonometrie, zobrazení objektů v axonometrii.

3.Axonometrie, polohové úlohy v axonometrii.

4.Zvyšování názornosti zobrazení v grafických programech (osvětlení těles a skupin).

5.Lineární perspektiva.

6.Konstruktivní fotogrammetrie, rekonstrukce vodorovného snímku.

7.Křivky stavební praxe, jejich zobrazení, parametrizace. Šroubovice.

8.Plochy rotační, kvadriky a jejich analytický́ popis.

9.Plochy šroubové.

10.Jednodílný́ rotační hyperboloid.

11.Hyperbolický paraboloid.

12.Konoidy a cylindroidy.

13.Využití programu Rhinoceros k modelování křivek a ploch stavební praxe. Další plochy stavební praxe

Požadavky:
Osnova přednášek:

Geometrie a grafická komunikace v architektuře, soustavy souřadnic a vlastnosti promítání

Axonometrie I - základní principy, zobrazení jednoduchých objektů

Axonometrie II - polohové úlohy, použití axonometrie v grafických programech

Konoidy a cylindroidy - zobrazení, matematický popis a příklady užití v architektuře

Hyperbolický paraboloid - zobrazení, matematický popis a příklady užití v architektuře

Kvadriky, jejich klasifikace, skicování a zobrazení v grafických programech

Jednodílný rotační hyperboloid a jeho využití v architektuře

Lineární perspektiva - základní pojmy, zobrazení mnohostěnů a křivek

Konstruktivní fotogrammetrie - vodorovný snímek (prvky vnitřní orientace, rekonstrukce)

Prostorové křivky, jejich zobrazení a popis - šroubovice

Šroubové plochy a jejich aplikace

Metody zvyšování názornosti zobrazení - rovnoběžné a středové osvětlení

Další přímkové plochy a jejich využití ve stavitelství

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, monografie ČVUT, 2010

?Linkeová, I.: Constructive Geometry, ČVUT, 2016

?Pottmann, H., Asperl, A., Hofer, M., Kilian, A.: Architectural Geometry, Bentley Institute Press, 2007

?Rhinoceros® Učebnice 1.stupeň, Dimensio s.r.o., 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-255

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B255
místnost TH:C-217

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
C217
Út
místnost TH:C-215

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-471

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-471

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-255

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B255
místnost TH:B-255

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B255
Út
místnost TH:C-202

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
St
Čt
místnost TH:B-974

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B974
místnost TH:B-974

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B974
místnost TH:B-255

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B255
místnost TH:B-255

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B255
místnost TH:B-255

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B255
místnost TH:B-974

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B974

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1098606.html