Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Počítačová podpora studia

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2372041 KZ 3 1P+1C česky
Přednášející:
Vladimír Hlaváč (gar.), Matouš Cejnek, Goran Simeunovič
Cvičící:
Vladimír Hlaváč (gar.), Jaroslav Bušek, Matouš Cejnek, Jiří Čáp, Jakub Jura, Michal Kuchař, Matěj Kuře, Adam Peichl, Růžena Petrová, Goran Simeunovič, Pavel Trnka
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Počítačové sítě na fakultě - typy, přístupové možnosti, pravidla práce, síťově dostupné programové vybavení a informační systémy, e-mail. Operační systémy a jimi podporované programové systémy uživatelské podpory práce na osobních počítačích. Základní možnosti a standardy tvorby textů technické dokumentace a odborné prezentace programem MS Word. Uživatelská nestavení a principy aktivního využívání a přizpůsobení. Tabulkový procesor Excel a jeho využití ve specializovaných výpočtech, zpracování dat z experimentů, grafické prezentaci výsledků a databázovém zpracování informací. Další programy MS Office (informativně) a jejich využitelnost v inženýrských aktivitách. Stimulace k samostatnému, tvůrčímu a aktivnímu používání programových balíků při zpracování zadávaných referátů, doprovodných zpráv a projektů.

Požadavky:

Docházka, zpracování 5 úkolů zadaných na cvičení a splnění závěrečného testu.

Osnova přednášek:

1. Úvod do práce s fakultními informačními systémy

Počítačové, softwarové a databázové systémy fakulty, software ke stažení, práce se systémem KOS, používání elektronické pošty, úložiště dat, WiFi, VPN, vzdálená plocha, Moodle. Úvod do tvorby dokumentů (MS Word).

2. Pokročilá tvorba dokumentů

Kancelářské: MS Word (pokročilé techniky, automatické styly jejich úprava, obrázky (vložení, propojení), rovnice, defaultní editor, MathType, automatické číslování kapitol (víceúrovňové) , obrázků a rovnic, tabulátory (pro číslování rovnic). Profesionální: LaTex (co to je, jak a jestli na FS rozumně využít). Dokument s aktivními výpočty: Maple, iPython notebook

3. Seznámení se s nástroji pro vědecko-technické výpočty: MS Excel

Zpracování, výpočty a vizualizace naměřených dat. Práce s daty a tabulkami, databázové filtry, kontingenční tabulky.

4. Seznámení se s nástroji pro vědecko-technické výpočty: Matlab, Python

Zpracování, výpočty a vizualizace naměřených dat. Simulace dynamických systémů (Matlab\Simulink). Symbolické matematické výpočty a funkce (Maple, Sympy, iPython notebook)

5. HTML

Formátování textu v HTML, práce s grafikou a hypertextovými odkazy, základ CSS, (tag div)

6. Informační zdroje (Věda a výzkum na VŠ)

Knihovny ČVUT, online katalog , STK,..., elektronické informační zdroje vědeckých publikací,vědecké časopisy, sborníky konferencí, online knihy.

7. Závěrečná přednáška

Osnova cvičení:

1. Kontrola studentských kont, konfigurace klientských programů.Práce s počítačovými a informačními systémy fakulty. KOS, elektronická pošta, použití WiFi, vzdálené plochy a úložiště dat. Úvod do tvorby dokumentů (MS Word).

2. Dokument typu odborného článku v rozsahu dvou stran.

MS Word případně LibreOffice nebo OpenOffice, naformátovaný dokument typu odborného článku s pokročilými prvky podle zadání

3. Řešení zadaného problému s použitím vědecko-technických výpočtů v programu MS Excel (nebo Calc)

Zpracování naměřených hodnot, grafický výstup, výpočet funkce, vizualizace dat - řešení zadané úlohy.

4. Řešení zadaného problému s použitím vědecko-technických výpočtů v programu Matlab, Maple (nebo Python)

Zpracování naměřených hodnot, grafický výstup, výpočet funkce, řešení rovnice, práce s maticemi, vizualizaci dat - řešení zadané úlohy.

5. Příprava a publikování WWW stránky podle zadání s použitím HTML/XHTML editoru. Musí obsahovat hypertextové odkazy, grafické prvky a matematické vztahy, CSS - tag div. Umístění na Internet.

6. Vypracování rešerše na odborné téma.

Knihovny ČVUT, online katalog , STK,..., elektronické informační zdroje vědeckých publikací,vědecké časopisy, sborníky konferencí, online knihy, digital object identifier (DOI).

7. Závěrečný test

Cíle studia:

Informační technologie pro studium.

Studijní materiály:

B. Šulc, R. Petrová, V. Hlaváč : Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování technických dokumentů. Skriptum. Nakladatelství ČVUT Praha.

P. Klán, J. Mindl, A. Štědrý, E. Rubešová : Chemická informatika: Úvod do používání Internetu. Učebnice Ústavu informatiky AV ČR.

P. Klán, O. Havle : Od individuálního využití sítě Internet k aplikacím v průmyslové automatizaci. Část 1: Základní způsoby využití Internetu jako informačního zdroje. Vydala Masarykova Akademie Práce, strojní společnost na ČVUT.

Poznámka:

Nahrazuje dřívější ZPP, základy použití počítačů

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-405a
Petrová R.
Kuře M.

09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 19)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Hlaváč V.
Kuchař M.

16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 15)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Kuchař M.
Hlaváč V.

17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 17)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Kuře M.
Petrová R.

09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 20)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Hlaváč V.
Peichl A.

16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 16)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Peichl A.
Hlaváč V.

17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 18)
Dejvice
Poč. učebna 405a
Út
místnost T4:D2-256
Cejnek M.
09:45–11:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna 256
místnost T4:A1-405a
Simeunovič G.
Cejnek M.

14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 5)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Simeunovič G.
Cejnek M.

12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 7)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Cejnek M.
Simeunovič G.

14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 6)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Cejnek M.
Simeunovič G.

12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 8)
Dejvice
Poč. učebna 405a
St
místnost T4:A1-405a
Petrová R.
Kuře M.

09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 9)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Cejnek M.
Kuchař M.

12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Čáp J.
Hlaváč V.

17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Kuře M.
Petrová R.

09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 10)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Cejnek M.
Hlaváč V.

12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Hlaváč V.
Čáp J.

17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Cejnek M.
Kuchař M.

14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 13)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Čáp J.
Hlaváč V.

16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 11)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Cejnek M.
Kuře M.

14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 14)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:A1-405a
Hlaváč V.
Čáp J.

16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 12)
Dejvice
Poč. učebna 405a
místnost T4:D1-266
Hlaváč V.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 266
Čt
místnost

12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 6
paralelka 60)

místnost
Hlaváč V.
15:00–18:30
(přednášková par. 5
paralelka 50)

místnost

12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 6)
místnost KN:A-215
Hlaváč V.
15:00–18:30
(přednášková par. 5)
Karlovo nám.
Posluchárna KA215

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1092406.html