Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Části a mechanismy strojů I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131512 Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
František Lopot (gar.), Zdeněk Češpíro, Jiří Houkal, Jan Kanaval, Jaroslav Křička
Cvičící:
František Lopot (gar.), Eliška Cézová, Zdeněk Češpíro, Martin Dub, Jiří Houkal, Jan Kanaval, Jaroslav Křička, Jiří Mrázek, Karel Petr, Roman Uhlíř
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Spoje a části spojovací (spoje šroubové, svěrné, lisované, drážkované, svarové, nýtové, pájené a lepené; spojení pomocí per, kolíků, čepů a klínů). Převodové mechanismy (převody řemenové, řetězové, třecí, ozubené).

Semináře jsou zaměřeny na praktické individuální řešení jednoduchých konstrukčních projektů - úloh s pohybovými šroubovými spoji, předpjatými šroubovými spoji, se svěrnými, lisovanými, drážkovanými spoji a spoji s těsnými pery mezi hřídeli a náboji kol a úloh se svarovými a nýtovými spoji. Součástí seminárních prací je také naskicování předepsaného počtu strojních součástí a jejich jednoduchých montážních jednotek.

Požadavky:

Zápočet:

- vypracovani, odevzdání a obhájeni všech zadaných konstrukčních úloh,

- naskicovani a odevzdání předespaného počtu naskicovaných příkladů strojních součástí a jejich montážních jednotek

Zkouška:

- znalost celého rozsahu přednášené látky,

- schopnost naskicovat bezpředlohově zadanou strojní součást a jednoduchou montážní jednotku,

- numerické výpočtové vyřešení zadaného příkladu jednoduché konstrukční ůlohy s použitím technické literatury

Osnova přednášek:

1) Základní principy navrhování nosných systémů

2) Šrouby a šroubové spoje, pohybové šrouby

3) Čepové spoje, kolíkové spoje, spojování zděřemi

4) Spojení hřídelů s náboji

5) Spojení hřídelů s náboji

6) Spoje: nýtové, pájené, lepené

7) Svarové spoje

8) Převody: rozdělení; lanové, řemenové, řetězové

9) Třecí převody, variátory

10) Převody s ozubenými koly, čelní soukolí s přímými zuby

11) Čelní soukolí s přímými zuby

12) Čelní soukolí se šikmými zuby

13) Průmyslové převodovky, mazání převodů; planetové a harmonické převodovky

Osnova cvičení:

1) Úvod do cvičení.

2) Mechanismy s využitím závitové dvojice

3) Předepjaté závitové spoje

4) Předepjaté závitové spoje

5) Spojení hřídelů s náboji (těsné pero, drážkování)

6) Spojení hřídelů s náboji (svěrné spoje)

7) Spojení hřídelů s náboji (nalisovaná spojení)

8) Svarové spoje (tlaková nádoba, příhradová konstrukce)

9) Svarové spoje (tlaková nádoba, příhradová konstrukce)

10) Ozubení, geometrické parametry, záběrové poměry

11) Konzultace, laboratoře

12) Konzultace, laboratoře

13) Zápočty

Cíle studia:

Získání poznatků a základních konstrukčních návyků pro návrhy strojních součástí a jejich montážních jednotek. Seznámení se základními teoriemi, výpočtovými modely, postupy výpočtů a principy navrhování strojních součástí všeobecného použití a jejich aplikací v montážních jednotkách.

Praktická realizace řešení jednoduchých konstrukčních úloh, včetně vypracování předběžných návrhů, kontrolních výpočtů a výkresové dokumentace.

Studijní materiály:

Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Spoje a spojovací součásti. ČVUT, Praha, 2002

Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Mechanické převody. ČVUT, Praha, 2003

Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Příklady. ČVUT, Praha, 2003

Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6. Části strojů. 1. a 2. svazek. SNTL Praha, 1989 a 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:D1-266
Lopot F.
Křička J.

10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 266
místnost T4:A2-442a
Křička J.
17:45–19:15
(paralelka 4)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:D1-266
Kanaval J.
Češpíro Z.

10:45–13:15
(přednášková par. 3)
Dejvice
Posluchárna 266
Út
místnost
Kanaval J.
09:00–10:30
(přednášková par. 2)
místnost T4:A2-442a
Petr K.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-261b
Kanaval J.
09:00–10:30
(paralelka 222)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-442b
Uhlíř R.
16:00–17:30
(paralelka 2)
Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442b
Uhlíř R.
12:30–14:00
(paralelka 17)
Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442a

16:00–17:30
(paralelka 3)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
St
místnost T4:A2-442a
Křička J.
10:45–12:15
(paralelka 5)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442a
Křička J.
14:15–15:45
(paralelka 11)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442b
Dub M.
10:45–12:15
(paralelka 6)
Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442b
Češpíro Z.
14:15–15:45
(paralelka 12)
Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442b
Češpíro Z.
12:30–14:00
(paralelka 15)
Dejvice
Poč. rýsovna 442b
Čt
místnost T4:A2-442a
Dub M.
14:15–15:45
(paralelka 14)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a

místnost T4:A2-442a
Křička J.
10:45–12:15
(paralelka 7)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442a
Křička J.
12:30–14:00
(paralelka 9)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442b
Lopot F.
10:45–12:15
(paralelka 8)
Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442b
Mrázek J.
12:30–14:00
(paralelka 10)
Dejvice
Poč. rýsovna 442b
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10753002.html