Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Části a mechanismy strojů I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131512 Z,ZK 6 3+2 česky
Přednášející:
Vojtěch Dynybyl (gar.), Eliška Cézová, Martin Dub, Jiří Houkal, Luděk Jančík, Jan Kanaval, Karel Petr, František Starý, Pavel Syrovátka, Roman Uhlíř
Cvičící:
Pavel Malý, Vojtěch Dynybyl (gar.), Eliška Cézová, Zdeněk Češpíro, Martin Dub, Jiří Houkal, Luděk Jančík, Jan Kanaval, Jaroslav Křička, František Lopot, Pavel Mossóczy, Jiří Mrázek, Karel Petr, František Starý, Pavel Syrovátka, Roman Uhlíř
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Spoje a části spojovací (spoje šroubové, svěrné, lisované, drážkované, svarové, nýtové, pájené a lepené; spojení pomocí per, kolíků, čepů a klínů). Převodové mechanismy (převody řemenové, řetězové, třecí, ozubené).

Semináře jsou zaměřeny na praktické individuální řešení jednoduchých konstrukčních projektů - úloh s pohybovými šroubovými spoji, předpjatými šroubovými spoji, se svěrnými, lisovanými, drážkovanými spoji a spoji s těsnými pery mezi hřídeli a náboji kol a úloh se svarovými a nýtovými spoji. Součástí seminárních prací je také naskicování předepsaného počtu strojních součástí a jejich jednoduchých montážních jednotek.

Požadavky:

Zápočet:

- vypracovani, odevzdání a obhájeni všech zadaných konstrukčních úloh,

- naskicovani a odevzdání předespaného počtu naskicovaných příkladů strojních součástí a jejich montážních jednotek

Zkouška:

- znalost celého rozsahu přednášené látky,

- schopnost naskicovat bezpředlohově zadanou strojní součást a jednoduchou montážní jednotku,

- numerické výpočtové vyřešení zadaného příkladu jednoduché konstrukční ůlohy s použitím technické literatury

Osnova přednášek:

1) Základní principy navrhování nosných systémů

2) Šrouby a šroubové spoje, pohybové šrouby

3) Čepové spoje, kolíkové spoje, spojování zděřemi

4) Spojení hřídelů s náboji

5) Spojení hřídelů s náboji

6) Spoje: nýtové, pájené, lepené

7) Svarové spoje

8) Převody: rozdělení; lanové, řemenové, řetězové

9) Třecí převody, variátory

10) Převody s ozubenými koly, čelní soukolí s přímými zuby

11) Čelní soukolí s přímými zuby

12) Čelní soukolí se šikmými zuby

13) Průmyslové převodovky, mazání převodů; planetové a harmonické převodovky

Osnova cvičení:

1) Úvod do cvičení.

2) Mechanismy s využitím závitové dvojice

3) Předepjaté závitové spoje

4) Předepjaté závitové spoje

5) Spojení hřídelů s náboji (těsné pero, drážkování)

6) Spojení hřídelů s náboji (svěrné spoje)

7) Spojení hřídelů s náboji (nalisovaná spojení)

8) Svarové spoje (tlaková nádoba, příhradová konstrukce)

9) Svarové spoje (tlaková nádoba, příhradová konstrukce)

10) Ozubení, geometrické parametry, záběrové poměry

11) Konzultace, laboratoře

12) Konzultace, laboratoře

13) Zápočty

Cíle studia:

Získání poznatků a základních konstrukčních návyků pro návrhy strojních součástí a jejich montážních jednotek. Seznámení se základními teoriemi, výpočtovými modely, postupy výpočtů a principy navrhování strojních součástí všeobecného použití a jejich aplikací v montážních jednotkách.

Praktická realizace řešení jednoduchých konstrukčních úloh, včetně vypracování předběžných návrhů, kontrolních výpočtů a výkresové dokumentace.

Studijní materiály:

Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Spoje a spojovací součásti. ČVUT, Praha, 2002

Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Mechanické převody. ČVUT, Praha, 2003

Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Příklady. ČVUT, Praha, 2003

Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6. Části strojů. 1. a 2. svazek. SNTL Praha, 1989 a 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A2-361a
Češpíro Z.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Dejvice
Poč. rýsovna 361a
místnost T4:A2-361a
Češpíro Z.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 113)

Dejvice
Poč. rýsovna 361a
místnost T4:A2-361a
Křička J.
17:45–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 114)

Dejvice
Poč. rýsovna 361a
Út
místnost T4:A2-442b
Křička J.
07:15–08:45
(přednášková par. 1
paralelka 115)

Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442a
Dynybyl V.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442a
Houkal J.
07:15–08:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442a
Houkal J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442a
Houkal J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-361a
Kanaval J.
12:30–15:00
(přednášková par. 3)
Dejvice
Poč. rýsovna 361a
místnost T4:A2-442b
Křička J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442b
Dub M.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442b
Křička J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Poč. rýsovna 442b
St
Čt
místnost T4:C2-136
Houkal J.
10:45–13:15
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna 136
místnost T4:A2-442a
Houkal J.
16:00–17:30
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442b
Křička J.
17:45–19:15
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442b
Křička J.
16:00–17:30
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Dejvice
Poč. rýsovna 442b

místnost T4:D2-256
Dynybyl V.
08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 256
místnost T4:A2-442a
Houkal J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Poč. rýsovna 442a
místnost T4:A2-442b
Mossóczy P.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442b
Mossóczy P.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Poč. rýsovna 442b
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10753002.html