Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Části a mechanismy strojů II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131026 ZK 3 3P+0C česky
Přednášející:
Jaroslav Křička (gar.), Eliška Cézová, Martin Dub, Jiří Houkal, Jan Kanaval, František Lopot, Jiří Mrázek, Karel Petr, Michael Valášek
Cvičící:
Jaroslav Křička (gar.), Eliška Cézová, Martin Dub, Jiří Houkal, Jan Kanaval, František Lopot, Jiří Mrázek, Karel Petr, Michael Valášek
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předběžné konstrukční návrhy, konstrukční výpočty a aplikace os a hřídelů, kluzných a valivých ložisek, hřídelových spojek, částí klikového mechanismu, potrubí, jeho příslušenství a armatury.

Požadavky:

Zkouška:

- znalost celého rozsahu přednášené látky,

- schopnost naskicovat bezpředlohově zadaná uložení hřídelů v převodovkách s valivými ložisky,

- numerické výpočtové řešení zadaného příkladu jednoduché konstrukční úlohy s použitím technické literatury

Osnova přednášek:

1) Kuželová soukolí. Geometrie soukolí. Silové poměry. Kontrolní a návrhové výpočty.

2) Šroubová soukolí. Geometrie soukolí. Silové a rychlostní poměry. Kontrolní a návrhové výpočty. Mazání, účinnost.

3) Šneková soukolí. Geometrie soukolí. Silové a rychlostní poměry. Kontrolní a návrhové výpočty. Mazání, účinnost.

4) Hřídele a osy. Namáhání hřídelů. Návrhové a kontrolní výpočty. Model hřídele - nosník.

5) Hřídele a osy. Statická a dynamická bezpečnost. Ukládání hřídelů.

6) Valivá ložiska. Rozdělění ložisek. Zatížení, návrh a kontrola ložiska.

7) Valivá ložiska. Statická a dynamická únosnost. Vitřní kinematické a silové poměry. Ukládání hřídelů.

8) Kluzná ložiska. Základy tribologie. Hydrodynamická a hydrostatická ložiska. Návrh a kontrola ložisek.

9) Hřídelové spojky. Funkce a rozdělění spojek. Silové poměry. Spojky pevné, vyrovnávací a jejich návrh.

10) Hřídelové spojky. Funkce a rozdělění spojek. Silové poměry. Spojky pružné, výsuvné a jejich návrh.

11) Pružiny. Rozdělění pružin. Materiály, zatížení a namáhání pružin. Návrhové výpočty.

12) Klikové mechanizmy. Typy mechanizmů. Silové a kinematické poměry. Namáhání a pevnostní kontrola členů. Vyvažování.

13) Potrubí a armatury. Části potrubních systémů a jejich funkce. Základní parametry potrubních systémů. Návrhové a kontrolní výpočty armatur.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Získání poznatků a základních konstrukčních návyků pro návrhy dalších strojních součástí a mechanismů navazující na předmět Části a mechanismy strojů I. Seznámení se základními teoriemi, výpočtovými modely, postupy výpočtů a principy navrhování strojních součástí a montážních jednotek všeobecného použití.

Studijní materiály:

Jančík, L., Zýma, J.: Části a mechanismy strojů (bakalářské studium). ČVUT Praha, 2004

Zýma, J.; Neužil, M.: Části a mechanismy strojů. Potrubí a armatury. ČVUT Praha, 1998

Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. a 2. svazek. SNTL Praha, 1989 a 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:A2-361b
Kanaval J.
09:00–10:30
(přednášková par. 10)
Dejvice
Učebna CAD
místnost T4:D2-256
Křička J.
Houkal J.

14:15–16:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 256
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10726502.html