Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mechanika I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311101 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Michael Valášek (gar.), Pavel Bastl, Václav Bauma, Petr Beneš, Ivo Bukovský, Martin Nečas, Zdeněk Neusser, Jan Pelikán, Pavel Steinbauer, Zbyněk Šika, Tomáš Vampola, Jan Zavřel
Cvičící:
Michael Valášek (gar.), Pavel Bastl, Václav Bauma, Petr Beneš, Ivo Bukovský, Martin Nečas, Zdeněk Neusser, Jan Pelikán, Pavel Steinbauer, Zbyněk Šika, Tomáš Vampola, Jan Zavřel
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Modelování mechanických systémů. Určení síly. Uložení a rovnováha bodu. Moment síly, silová dvojice. Uložení tělesa v rovině. Nahrazení a rovnováha obecné rovinné soustavy sil. Rovnováha tělesa v rovině. Uložení tělesa v prostoru. Nahrazení a rovnováha obecné prostorové soustavy sil. Rovnováha tělesa v prostoru. Soustavy těles. Statická určitost a pohyblivost. Složení soustav těles. Analytické řešení rovnováhy soustav těles. Prutové soustavy. Těžiště. Vnitřní silové účinky. Rovnováha tělesa a soustav těles s pasivními odpory. Mechanická práce, výkon, účinnost. Rovnovážná poloha.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Uložení a rovnováha bodu

Moment síly k bodu a ose. Silová dvojice. Uložení tělesa v rovině

Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině početně.

Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru

Soustavy těles. Analytické řešení rovinných soustav těles

Prutové soustavy

Středisko vázaných rovnoběžných sil. Vnitřní silové účinky

Tělesa s reálnými vazbami. Rovnováha tělesa s reálnými vazbami v rovině

Soustavy těles s reálnými vazbami v rovině

Mechanická práce

Výkon. Účinnost. Rovnovážná poloha

Osnova cvičení:

Uložení a rovnováha bodu

Moment síly k bodu a ose. Silová dvojice. Uložení tělesa v rovině

Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině početně.

Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru

Soustavy těles. Analytické řešení rovinných soustav těles

Prutové soustavy

Středisko vázaných rovnoběžných sil. Vnitřní silové účinky

Tělesa s reálnými vazbami. Rovnováha tělesa s reálnými vazbami v rovině

Soustavy těles s reálnými vazbami v rovině

Mechanická práce

Výkon. Účinnost. Rovnovážná poloha

Cíle studia:
Studijní materiály:

M. Valášek, V.Stejskal, J.Březina: Mechanika A, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002.

V.Stejskal, J.Březina, J.Knězů: Mechanika I, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998.

V. Stejskal, J. Březina, J. Knězů: Mechanika I: Sbírka příkladů, Skriptum FS ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha 1991.

P.Beer, R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw Hill, New York 1988.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C1-310
Beneš P.
09:00–10:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
Učebna 310
místnost T4:C2-438
Beneš P.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Posluchárna 438
místnost T4:C2-438
Beneš P.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Posluchárna 438
místnost T4:C1-310
Beneš P.
10:45–12:15
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Dejvice
Učebna 310
místnost T4:A1-405b
Beneš P.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Poč. učebna 405b
místnost T4:A1-405b
Beneš P.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Poč. učebna 405b
Út
místnost T4:C2-436
Nečas M.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:A1-405b
Nečas M.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Dejvice
Poč. učebna 405b
St
Čt
místnost T4:D2-256
Bauma V.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 256

místnost T4:C2-436
Bastl P.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Bastl P.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:A1-405b
Bastl P.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Poč. učebna 405b
místnost T4:A1-405b
Bastl P.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Poč. učebna 405b
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10595202.html