Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Mechanika I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311101 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Michael Valášek (gar.), Zbyněk Šika (gar.), Václav Bauma, Petr Beneš, Ivo Bukovský, Martin Nečas, Zdeněk Neusser, Jan Pelikán, Pavel Steinbauer, Tomáš Vampola, Jan Zavřel
Cvičící:
Michael Valášek (gar.), Zbyněk Šika (gar.), Václav Bauma, Petr Beneš, Ivo Bukovský, Martin Nečas, Zdeněk Neusser, Jan Pelikán, Pavel Steinbauer, Jaroslav Štorkán, Tomáš Vampola, Jan Zavřel
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Modelování mechanických systémů. Určení síly. Uložení a rovnováha bodu. Moment síly, silová dvojice. Uložení tělesa v rovině. Nahrazení a rovnováha obecné rovinné soustavy sil. Rovnováha tělesa v rovině. Uložení tělesa v prostoru. Nahrazení a rovnováha obecné prostorové soustavy sil. Rovnováha tělesa v prostoru. Soustavy těles. Statická určitost a pohyblivost. Složení soustav těles. Analytické řešení rovnováhy soustav těles. Prutové soustavy. Těžiště. Vnitřní silové účinky. Rovnováha tělesa a soustav těles s pasivními odpory. Mechanická práce, výkon, účinnost. Rovnovážná poloha.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Uložení a rovnováha bodu

Moment síly k bodu a ose. Silová dvojice. Uložení tělesa v rovině

Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině početně.

Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru

Soustavy těles. Analytické řešení rovinných soustav těles

Prutové soustavy

Středisko vázaných rovnoběžných sil. Vnitřní silové účinky

Tělesa s reálnými vazbami. Rovnováha tělesa s reálnými vazbami v rovině

Soustavy těles s reálnými vazbami v rovině

Mechanická práce

Výkon. Účinnost. Rovnovážná poloha

Osnova cvičení:

Uložení a rovnováha bodu

Moment síly k bodu a ose. Silová dvojice. Uložení tělesa v rovině

Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině početně.

Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru

Soustavy těles. Analytické řešení rovinných soustav těles

Prutové soustavy

Středisko vázaných rovnoběžných sil. Vnitřní silové účinky

Tělesa s reálnými vazbami. Rovnováha tělesa s reálnými vazbami v rovině

Soustavy těles s reálnými vazbami v rovině

Mechanická práce

Výkon. Účinnost. Rovnovážná poloha

Cíle studia:
Studijní materiály:

M. Valášek, V.Stejskal, J.Březina: Mechanika A, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002.

V.Stejskal, J.Březina, J.Knězů: Mechanika I, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998.

V. Stejskal, J. Březina, J. Knězů: Mechanika I: Sbírka příkladů, Skriptum FS ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha 1991.

P.Beer, R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw Hill, New York 1988.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-434
Beneš P.
09:00–12:15
(přednášková par. 3)
Dejvice
Posluchárna 434
místnost T4:D1-366
Steinbauer P.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 366
Út
místnost T4:D1-366
Bauma V.
10:45–12:15
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna 366
St
místnost T4:A1-405b
Neusser Z.
07:15–08:45
(paralelka 21)
Dejvice
Poč. učebna 405b
Čt
místnost T4:C2-82
Bukovský I.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Dejvice
výpůjčka FEL
místnost T4:C2-82
Bukovský I.
17:45–19:15
(paralelka 3)
Dejvice
výpůjčka FEL
místnost T4:A1-405b
Bukovský I.
14:15–15:45
(paralelka 2)
Dejvice
Poč. učebna 405b
místnost T4:C2-82
Bukovský I.
16:00–17:30
(paralelka 4)
Dejvice
výpůjčka FEL
místnost T4:A1-405b
Bukovský I.
17:45–19:15
(paralelka 6)
Dejvice
Poč. učebna 405b
místnost T4:A1-405b
Bukovský I.
16:00–17:30
(paralelka 5)
Dejvice
Poč. učebna 405b

místnost T4:C2-82
Pelikán J.
09:00–10:30
(paralelka 17)
Dejvice
výpůjčka FEL
místnost T4:C2-82
Nečas M.
10:45–12:15
(paralelka 13)
Dejvice
výpůjčka FEL
místnost T4:A1-405b
Pelikán J.
09:00–10:30
(paralelka 18)
Dejvice
Poč. učebna 405b
místnost T4:A1-405b
Nečas M.
10:45–12:15
(paralelka 14)
Dejvice
Poč. učebna 405b
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10595202.html