Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Francouzština vyšší střední

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2046089 Z 2 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2 - B1

Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky - 2 testy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Gramatika: minulý čas složený, imperfektum, infinitivní vazby, vztažná zájmena, syntax - úvod, matematické úkony, předložkové vazby

Konverzační okruhy: studium na univerzitě, cestování, zájmy, volný čas, sport, poslech textů z oblasti reálií

Odborná část: úvod do technických témat (životní prostředí, výpočetní technika, doprava)

Cíle studia:

Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.

Studijní materiály:

Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky

Panorama (francouzský materiál)

Stauchová: Stručná mluvnice francouzštiny

Voici la France (francouzský materiál)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10503202.html