Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Francouzština vyšší střední

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2046089 Z 2 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Eliška Vítková, Dušana Jirovská
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2 - B1

Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky - 2 testy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Gramatika: minulý čas složený, imperfektum, infinitivní vazby, vztažná zájmena, syntax - úvod, matematické úkony, předložkové vazby

Konverzační okruhy: studium na univerzitě, cestování, zájmy, volný čas, sport, poslech textů z oblasti reálií

Odborná část: úvod do technických témat (životní prostředí, výpočetní technika, doprava)

Cíle studia:

Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.

Studijní materiály:

Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky

Panorama (francouzský materiál)

Stauchová: Stručná mluvnice francouzštiny

Voici la France (francouzský materiál)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN-B:302
Jirovská D.
14:15–15:45
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Učebna KB302
místnost KN-B:302
Jirovská D.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KB302
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10503202.html