Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Němčina nižší střední

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2046079 Z 2 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2

Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Prohloubení znalostí odborného jazyka.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Gramatika: préteritum a perfektum silných a smíšených sloves, infinitiv závislý na slovesu, časové věty

Konverzační okruhy: pracovní den,dovolená, sport, cestování v Německu

Odborná němčina: obsluha jednoduchých přístrojů, míry a váhy, matematické výrazy, počítač

Cíle studia:

Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Studijní materiály:

Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem - lekce 12 - 14

Interní materiál Ústavu jazyků

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10501902.html