Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Strojírenské konstruování II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131002 Z,ZK 4 2P+3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Teoretické základy ISO GPS (Geometrical Products Specification). Tolerování, lícování, předepisování textury povrchu, předepisování geometrických tolerancí, rozměrové obvody, Kótování a tolerování kuželů, tolerování závitů.

Požadavky:

Zápočet z SK1, základní dovednosti v CAD software (Inventor, SolidEdge, SolidWorks, Catia, PTC Creo, ...).

Osnova přednášek:

1) Úvod do předmětu, úvod do ISO GPS (Geometrical Product Specifications)

2) ISO GPS - Tolerování délkových rozměrů

3) ISO GPS - Tolerování délkových rozměrů

4) ISO GPS - Tolerování textury povrchu

5) ISO GPS - Tolerování textury povrchu

6) ISO GPS - Tolerování geometrie a tvaru (GT - geometrické tolerance)

7) ISO GPS - Tolerování geometrie a tvaru (GT - geometrické tolerance)

8) ISO GPS - Tolerování geometrie a tvaru(GT - geometrické tolerance)

9) Rozměrové obvody (RO)

10) Rozměrové obvody (RO)

11) Kótování a tolerování kuželů (TK)

12) Závity. Kótování a tolerování závitů (TZ)

13) Stupňování veličin

Osnova cvičení:

1) Ozubená kola

2) Ozubená kola

3) Spojení náboje s hřídelem

4) Spojení náboje s hřídelem

5) Kótování a tolerování funkčních kuželů

6) Zadání montážní jednotky

7) Jednotka - skici dílčích uzlů

8) Jednotka - tvorba 3d modelu

9) Jednotka - tvorba 3d modelu + tvorba návrhového výkresu

10) Jednotka - tvorba výkresové dokumentace

11) Jednotka - technická zpráva

12) Rozměrové obvody

13) Zápočet

Cíle studia:

Prohloubení znalostí z SK1 a získání základních teoretických znalostí potřebných pro předměty SK3, SK4, ČMS1, ČMS2 a KC.

Studijní materiály:

[1] POSPÍCHAL, J.: Technické kreslení. Praha, Vydavatelství ČVUT 2008 (2014).

[2] SLANEC, K.: Konstruování. Geometrická přesnost - 1., 2., 3. díl. Praha, Vydavatelství ČVUT.

[3] SLANEC, K.: Základy konstruování. Geometrická přesnost-příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.

[4] Strojnické tabulky

Poznámka:

Povinný předmět (compulsory subject - in czech and english)

Další informace:
http://seps.fs.cvut.cz/SK2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10419702.html