Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra silničních staveb

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
136ABP Advanced Bachelor Project
 
Předmět není vypsán
136AMP Advanced Master Project
 
Předmět není vypsán
136YBD1 BIM pro dopravní a pozemní stavby 1
 
česky Předmět není vypsán
136BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
136BAPK Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
136BAPR Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
136BAPZ Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
136DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
136DISE Diplomový seminář
 
česky Předmět není vypsán
136DIS Diplomový seminář
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
136DIN2 Dopravní inženýrství 2
 
česky Předmět není vypsán
D36TDP Dopravní průzkumy a teorie dopravního proudu česky Předmět je vypsán
136DSOF Dopravní software
 
česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
136DSA Dopravní stavby česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
136DSUZ Dopravní stavby a územní plánování česky Z,ZK 7 5P+1C Z,ZK 7 5P+1C Předmět není vypsán
136DSUP Dopravní stavby a územní plánování česky Z,ZK 6 5P+1C Z,ZK 6 5P+1C Předmět je vypsán
136DSZP Dopravní stavby a životní prostředí česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
136DSME Dopravní stavby ve městě
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
136YEES Ekologie a estetika silničních komunikací
Karel Horníček, Ludvík Vébr, Zuzana Čížková 
česky Předmět je vypsán
D36EXDS Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí dopravních staveb česky Předmět je vypsán
D36EXS Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí dopravních staveb česky Předmět není vypsán
136YLET Letiště česky Předmět je vypsán
136YMVZ Mechanika vozovek
 
česky Předmět není vypsán
D36MEV Mechanika vozovek česky Předmět je vypsán
D36MEK Místní komunikace česky Předmět je vypsán
136YMKO Městské komunikace
 
česky Předmět není vypsán
136MKZ1 Městské komunikace 1
 
česky Předmět není vypsán
136YMKZ Městské komunikace a životní prostředí
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
D36PK1 Pozemní komunikace I česky Předmět je vypsán
D36PK2 Pozemní komunikace II česky Předmět je vypsán
136XPMK Pozemní komunikace ve městech
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
136YPKM Pozemní komunikace ve městech
 
česky Předmět není vypsán
136YPKR Projek. křižovatek na pozem. komunikací
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
136DISZ Projekt
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
136YPPK Projekt - křižovatky na poz. komunikacích
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
136PZ02 Projekt 2
 
česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
136YPC Projekt CAD
 
česky Předmět není vypsán
136YDPJ Projekt D česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
136PRJR Projekt R
 
česky KZ 6 5C Předmět není vypsán
136PPK Projektování pozemních komunikací
 
česky Předmět není vypsán
136RPK Realizace pozemních komunikací česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
136YSSO Silniční software
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
136SS01 Silniční stavby 1 česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
136SS02 Silniční stavby 2
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
136SS3 Silniční stavby 3
 
česky Předmět není vypsán
136S03D Silniční stavby 3D česky Předmět je vypsán
136S03K Silniční stavby 3K
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
136S04D Silniční stavby 4D
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
136SKDS Speciální konstrukce dopravních staveb
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
136XSPK Stavba pozemních komunikací
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
136STPK Stavba pozemních komunikací
 
česky Předmět není vypsán
136YSKL Stavba pozemních komunikací a letišt česky Předmět je vypsán
D36TVU Teorie vozovek a jejich udržitelnost česky Předmět je vypsán
136TSUP Transp. Structures and Urban Planning
 
Předmět není vypsán
136YSVT Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)
 
česky KZ 1 2C Předmět není vypsán
136ZS02 Základy stavitelství 2
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
136UDST Úvod do dopravního stavitelství
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
Platnost dat k 13. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11136.html