Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Bachelor branch Web and Software Engineering, spec. Computer Graphics, in Czech, Dubin

Study programme: Informatics 2009 Study type: Bachelor full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BI-PP.2015-DOJ Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, without BI-ZDM, for dojížďák In this group you have to gain 101 credits
In this group you have to complete 18 courses
101
Minimal number of credits 101
Povinné předměty zaměření
BI-PZ-WSI-PG.2015 Compulsory Courses of Bachelor Specialization Computer graphics, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 7 courses
30
Minimal number of credits 30
Povinné ekonomické
BI-PP-EM.2015 Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
Minimal number of credits 4
Compulsory elective economic-management courses
BI-PV-EM.2015 Compulsory Elective Economical Courses of Bc. Program Informatics, Presented in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 4 credits (at most 12)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  3)
4
Minimal number of credits 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA English Language, Internal Certifica In this group you have to gain at least 2 credits (at most 4)
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PT.2015 Compulsory Physical Education of Bachelor Program Informatics, in Czech, Version 2015
In this group you have to complete at least 2 courses
0
Minimal number of credits 0
Compulsory elective humanities courses
BI-PV-HU.2015 Compulsory Elective Humanity Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
BI-V-PRO_MG Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT
0
BI-V.2017 Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017
0
BI-WSI-PGR-VO.2017 Elective Vocational Courses for Bachelor Specialisation BI-WSI-PGR, Version 2017
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 143
Number of elective courses credits you have to gain 37
Total number of credits 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU BI-WSI-PG.2015 pro dojížďýáka Dubin Denis

Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in Czech, Version 2015 [BI-PP-EM.2015]

Povinný předmět BI-EMP se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, without BI-ZDM, for dojížďák [BI-PP.2015-DOJ]

kopie BI-PP.2015

Compulsory Elective Humanity Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 [BI-PV-HU.2015]

Faculty guarantees the availability of these modules.

Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT [BI-V-PRO_MG]

Courses in this group are recommended for students who intend to enroll to master program at FIT.

Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017 [BI-V.2017]

Volitelné předměty, které nejsou povinnými v programu ani žádného oboru či zaměření

Elective Vocational Courses for Bachelor Specialisation BI-WSI-PGR, Version 2017 [BI-WSI-PGR-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto zaměření

English Language, Internal Certifica [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. -- Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. -- Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Data valid to 2023-08-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30023027.html