Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Bachelor branch Security and Information Technology, in Czech, part-time, 2015 commuters

Study programme: Informatics 2009 Study type: Bachelor combined
Recommended study pathway: Bachelor branch Security and Information Technology, in Czech, part-time, 2015 commuters
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BIK-PP.2015-DOJ Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version DOJ In this group you have to gain 106 credits
In this group you have to complete 19 courses
106
BIK-PP_LIN-LA1+LA2 Compulsory course of theoretical basis Linear algebra In this group you have to gain at least 7 credits (at most 17)
In this group you have to complete at least courses ( at most  3)
7
BIK-PP_ZMA-MA1+MA2 Compulsory Course of Bc. Study Program Informatics Elements of Calculus, part-time, in Czech In this group you have to gain at least 11 credits (at most 17)
In this group you have to complete at least courses ( at most  3)
11
Minimal number of credits 124
Compulsory courses of the specialization
BIK-PO-BIT.2015 Compulsory Courses of Bc. Branch Security and IT, Part-Time Form, in English, Version 2015 In this group you have to gain 32 credits
In this group you have to complete at least 7 courses
32
Minimal number of credits 32
Compulsory elective economic-management courses
BIK-PV-EM.2015 Compulsory Elective Economics Bachelor Courses, Part-time Form of Study, in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 4 credits (at most 5)
In this group you have to complete 1 course
4
Minimal number of credits 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA English Language, Internal Certifica In this group you have to gain at least 2 credits (at most 4)
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Compulsory elective humanities courses
BIK-PV-HU.2015 Compulsory Elective Humanity Courses of Bc. Program Informatics, Part-time Form, in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 20)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  9)
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
BIK-V.2017 Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017
0
BIK-BIT-VO.2017 Elective Vocational Courses for a Bachelor Branch BIK-BIT, Version 2017
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 164
Number of elective courses credits you have to gain 16
Total number of credits 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU BIK-BIT.2015 pro dojížďáky

English Language, Internal Certifica [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. -- Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. -- Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Elective Vocational Courses for a Bachelor Branch BIK-BIT, Version 2017 [BIK-BIT-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto oboru

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version DOJ [BIK-PP.2015-DOJ]

BIK-PP.2015 # přechodně jsou ve skupině vzálemně se vylučující předměty BIK-BPR a BI-BPR. Později zde zůstane pouze BI-BPR. Mezi oběma předměty je nastavena ekvivalence.

Compulsory course of theoretical basis Linear algebra [BIK-PP_LIN-LA1+LA2]

The obligation given by this group will be fulfilled if the student completes either the old BIK-LIN course for 7 credits (BI-LIN and BIE-LIN are equivalent), or two subjects from the new accreditation BIK-LA1.21 for 5 credits (BI-LA1.21 and BIE-LA1.21 are equivalent) and BI-LA2.21 for 5 credits (BIE-LA2.21 is equivalent, there is no variant for the part-time form of study). The 3 extra credits thus obtained will be counted in the total score for the whole study plan, the fulfilment of which will be checked before the application to the SZZ. The following subjects are checked for relationships: The bachelor course LA1 may not be enrolled if the old course LIN is enrolled in the same semester or has already been completed. The bachelor course LA1 may be replaced by the old course LIN when the study plans are checked. The bachelor course LIN may not be enrolled if the course LA1 is enrolled in the same semester or has already been completed. Note: The old accreditation of the study programme „BI: Informatics“ expires on 31.12.2024. According to the new accreditation, learning started in the winter semester of the academic year 2021/2022 (semester code B221).

Compulsory Course of Bc. Study Program Informatics Elements of Calculus, part-time, in Czech [BIK-PP_ZMA-MA1+MA2]

This group replaces the course BIK-ZMA in the study plans BIK-xxx.2015 and BIK-xxx.2020 due to the transition to the new accreditation. The course BIK-ZMA will be last taught in semester B211. After that, students who do not manage to complete the course must complete a pair of courses BIK-MA1.21 and BIK-MA2.21 instead.

Data valid to 2023-08-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30023008.html