Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Study plan Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb

Study programme: Civil Engineering - Building Engineering Study type: Follow-up master full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
NC20230101 Projektování pozemních staveb, 1. semestr In this group you have to gain at least 23 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
23
NC20230201 Projektování pozemních staveb, 2. semestr In this group you have to gain at least 25 credits
In this group you have to complete at least 7 courses
25
Minimal number of credits 48
Compulsory elective courses
NC20230101_2 Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr In this group you have to gain at least 4 credits
In this group you have to complete at least 1 course
4
NC20230201_2 Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 6
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NC20230300 Stavební inženýrství - pozemní stavby, diplomová práce In this group you have to gain at least 30 credits
In this group you have to complete at least 1 course
30
Minimal number of credits 30
Povinně volitelné předměty, doporučení S3
NC20230101_1 Projektování pozemních staveb, PV předměty dle předchozího Bc. studia, 1. semestr In this group you have to gain at least 3 credits
In this group you have to complete at least 1 course
3
NC20230201_1 Projektování pozemních staveb, PV předměty dle předchozího Bc. studia, 2. semestr In this group you have to gain at least 3 credits
In this group you have to complete at least 1 course
3
Minimal number of credits 6
Total number of required credits 90
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 90

platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr [NC20230101_2]

V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.

Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr [NC20230201_2]

V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.

Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30022015.html