Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Study plan Bachelor branch Security and Information Technology, part-time, in Czech, 2020

Study programme: Informatics, valid until 2024 Study type: Bachelor combined
Recommended study pathway: Bachelor Branch Security and Information Technology, in Czech, Version 2020
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BIK-PP.2015 Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 In this group you have to gain 116 credits
In this group you have to complete at least 20 courses
116
Minimal number of credits 116
Compulsory courses of the specialization
BIK-PO-BIT.2015 Compulsory Courses of Bc. Branch Security and IT, Part-Time Form, in English, Version 2015 In this group you have to gain 32 credits
In this group you have to complete at least 7 courses
32
Minimal number of credits 32
Compulsory elective economic-management courses
BIK-PV-EM.2015 Compulsory Elective Economics Bachelor Courses, Part-time Form of Study, in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 4 credits (at most 5)
In this group you have to complete 1 course
4
Minimal number of credits 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA English Language, Internal Certifica In this group you have to gain at least 2 credits (at most 4)
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 2
Compulsory elective humanities courses
BIK-PV-HU.2015 Compulsory Elective Humanity Courses of Bc. Program Informatics, Part-time Form, in Czech, Ver. 2015 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 20)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  9)
2
Minimal number of credits 2
Elective courses
BIK-V.2017 Purely Elective Courses of Bachelor Programme BI, Version 2017
0
BIK-BIT-VO.2017 Elective Vocational Courses for a Bachelor Branch BIK-BIT, Version 2017
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 156
Number of elective courses credits you have to gain 24
Total number of credits 180
English Language, Internal Certifica [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. -- Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. -- Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Elective Vocational Courses for a Bachelor Branch BIK-BIT, Version 2017 [BIK-BIT-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto oboru

Compulsory Courses of Bachelor Study Program Informatics, in Czech, Version 2015 [BIK-PP.2015]

přechodně jsou ve skupině vzálemně se vylučující předměty BIK-BPR a BI-BPR. Později zde zůstane pouze BI-BPR. Mezi oběma předměty je nastavena ekvivalence.

Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30021688.html