Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí

Study programme: Civil Engineering Study type: Bachelor full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
BJ20130100 Stavební inženýrství, povinné předměty, 1. semestr In this group you have to gain at least 28 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
28
BJ20130200 Stavební inženýrství, povinné předměty, 2. semestr In this group you have to gain 28 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
28
BJ20130300 Stavební inženýrství, povinné předměty, 3. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
BJ20170400 Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
BZ20130500 obor Inženýrství životního prostředí, 5. semestr In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
30
BZ20130600 obor Inženýrství životního prostředí, 6. semestr In this group you have to gain 25 credits
In this group you have to complete at least 5 courses
25
BZ20130700 obor Inženýrství životního prostředí, 7. semestr In this group you have to gain 19 credits
In this group you have to complete at least 4 courses
19
BZ20130800 obor Inženýrství životního prostředí, 8. semestr In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete at least 3 courses
18
Minimal number of credits 208
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
In this group you have to complete at least 2 courses
0
Minimal number of credits 0
Elective courses
BF2013_KG Výběrová konstruktivní geometrie
0
Minimal number of credits 0
Compulsory elective courses
BZ20130700_2 obor Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty, 7. semestr In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete at least 1 course
6
Minimal number of credits 6
Jazyky
BF20130100_J povinně volitelný jazyk - 1. semestr In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
BF20130200_J povinně volitelný jazyk - 2. semestr In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 4
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BZ20130600_1 obor Inženýrství životního prostředí, projekt, 6. semestr In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete at least 1 course
5
BZ20130700_1 obor Inženýrství životního prostředí, projekt, 7. semestr In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete at least 1 course
5
BZ20130800_1 obor Inženýrství životního prostředí, bakalářská práce In this group you have to gain at least 12 credits
In this group you have to complete at least 1 course
12
Minimal number of credits 22
Total number of required credits 240
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 240

tento studijní plán platí pro nástupa 2017 (rozdělení NNK) a 2018

Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr [BJ20170400]

rozdělení 133NNK

Data valid to 2023-08-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30019752.html