Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Study plan Medical electronics and bioinformatics

Study programme: Medical Electronics and Bioinformatics Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Specialization Image processing - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2018_MBIODIP Diploma Thesis In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 1 course
30
2018_MBIOP Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 5 courses
30
Minimal number of credits 60
Povinné předměty specializace
2018_MBIOPS3 Compulsory subjects of specialization In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 5 courses
30
Minimal number of credits 30
Compulsory elective courses
2018_MBIOPPV3 Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 24 credits
In this group you have to complete 4 courses
24
Minimal number of credits 24
Elective courses
2018_MBIOH Humanities subjects
0
2018_MBIOVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 114
Number of elective courses credits you have to gain 6
Total number of credits 120

Specializace Zpracování obrazu

Elective subjects [2018_MBIOVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30019006.html