Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Study plan Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Technological Systems

Study programme: Electrical Engineering, Power Engineering and Management Study type: Follow-up master combined
Recommended study pathway: Specialization Technological Systems - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2018_MEEMDIP-K Diploma Thesis In this group you have to gain 25 credits
In this group you have to complete 1 course
25
2018_MEEMH-K Humanities subjects In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete 1 course
5
2018_MEEMP-K Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 31 credits
In this group you have to complete 6 courses
31
Minimal number of credits 61
Povinné předměty zaměření
2018_MEEMPPS3-K Compulsory subjects of the specialization In this group you have to gain 15 credits
In this group you have to complete 3 courses
15
2018_MEEMPS-K Compulsory subjects of the specialization In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 6 courses
30
Minimal number of credits 45
Compulsory elective courses
2018_MEEMPV1-K Compulsory elective subjects of the specialization In this group you have to gain at least 10 credits (at most 20)
In this group you have to complete at least 2 courses ( at most  4)
10
Minimal number of credits 10
Elective courses
MTV Physical education
0
2018_MEEMVOL-K Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 116
Number of elective courses credits you have to gain 4
Total number of credits 120
Compulsory subjects of the specialization [2018_MEEMPPS3-K]

Specializace Technologické systémy

Elective subjects [2018_MEEMVOL-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30018827.html