Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Study plan Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Management of Power Eng. and Electr.

Study programme: Electrical Engineering, Power Engineering and Management Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Specialization Management of Power Engineering and Electrotechnics - Passage through study
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
2018_MEEMDIP Diploma Thesis In this group you have to gain 25 credits
In this group you have to complete 1 course
25
2018_MEEMH Humanities subjects In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete 1 course
5
2018_MEEMP Compulsory subjects of the programme In this group you have to gain 31 credits
In this group you have to complete 6 courses
31
Minimal number of credits 61
Povinné předměty zaměření
2018_MEEMPPS4 Compulsory subjects of the specialization In this group you have to gain 44 credits
In this group you have to complete 9 courses
44
Minimal number of credits 44
Compulsory elective courses
2018_MEEMPV2 Compulsory elective subjects of the specialization In this group you have to gain at least 15 credits (at most 45)
In this group you have to complete at least 3 courses ( at most  9)
15
Minimal number of credits 15
Elective courses
MTV Physical education
0
2018_MEEMVOL Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 120
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 120
Compulsory subjects of the specialization [2018_MEEMPPS4]

Specializace Management energetiky a elektrotechniky

Elective subjects [2018_MEEMVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30018788.html