Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Study plan Master branch Web and Software Engineering, spec. Info. Systems and Management, in Czech, 2016-2019

Study programme: Informatics, valid until 2024 Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Master branch Web and Software Engineering, spec. Info. Systems and Management, in Czech, 2016-2019
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
MI-PP.2016 Compulsory Courses of Master Study Program, Version 2016, in Czech In this group you have to gain 54 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
54
Minimal number of credits 54
Compulsory courses of the specialization
MI-PO-WSI.2016 Compulsory Courser of Specialization Web and Software Engineering, in Czech, Version 2016 In this group you have to gain 5 credits
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  5)
5
Minimal number of credits 5
Povinné předměty zaměření
MI-PZ-ISM-ADM_A_IKM Addition to compulsory subjects of master specialisation Information systems and management In this group you have to gain at least 4 credits (at most 9)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
4
MI-PZ-WSI-ISM.2016 Compulsory Courses of Specialization Information Systems and Management, version 2016, in Czech In this group you have to gain 28 credits
In this group you have to complete 6 courses
28
Minimal number of credits 32
Compulsory elective economic-management courses
MI-PV-EM.2016 Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in Czech, Ver. 2016 In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
2
Minimal number of credits 2
Compulsory elective humanities courses
MI-PV-HU.2016 Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, in Czech In this group you have to gain at least 3 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
3
Minimal number of credits 3
Elective courses
MI-V.2017 Purely Elective Master Courses, Version 2017
0
MI-WSI-ISM-VO.2017 Elective Vocational Courses for Master Specialisation MI-WSI-ISM, version 2017
In this group you have to complete at least courses ( at most  39)
0
MI-V-ISM Elective Master Courses for Specialization Information Systems and Management, Presented in Czech
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 96
Number of elective courses credits you have to gain 24
Total number of credits 120

Tato verze studijního plánu je určena pro ročník, který byl přijat ke studiu v akademickém roce 2016/2017 do prezenční formy studia magisterského programu.

Compulsory Courses of Master Study Program, Version 2016, in Czech [MI-PP.2016]

Opakovaně do studia zapsaní studenti s uznatelnou zkouškou z PAR mohou požádat o uznání zkoušky z předmětu PDP.# Opozdilcům: Student, kteremu chybí PPR, si zapíše PDP a získá z něj zápočet.# Do studia opakovaně zapsaným studentů: student se zkouškou z PPR má právou na uznání zápočtu z PDP.

Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in Czech, Ver. 2016 [MI-PV-EM.2016]

Opakovaně do studia zapsaným studentům: Má-li student uznaný předmět PRM, nelze ho uznat jako náhradu za nový předmět PCM (student musí vypracovat projekt).

Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, in Czech [MI-PV-HU.2016]

If a student has attended one of the hum. courses offered here in bc. study, he must choose another

Addition to compulsory subjects of master specialisation Information systems and management [MI-PZ-ISM-ADM_A_IKM]

Student musí úspěšně absolvovat jeden z těchto dvou předmětů.

Compulsory Courses of Specialization Information Systems and Management, version 2016, in Czech [MI-PZ-WSI-ISM.2016]

Pro studenty opakovaně zapsané a pro opozdilce do studia: # Předmět MI-MBI teď nahrazuje původní MI-RIC, případně MI-SIN. Pro případné uznání předmětu MI-MBI musí student mít v minulosti úspěšně absolvované dva předměty MI-RIC a MI-SIN. Ty mu pak nelze uznat samostatně. # Máte-li uznaný předmět MI-FRI, můžete požádat o uznání zápočtu z předmětu MI-MBI a pak složit rozdílovou zkoušku. # K této skupině existuje doplněk se dvěma předměty MI-IKM a MI-ADM.16, z nichž musíte splnit alespoň jeden. #

Purely Elective Master Courses, Version 2017 [MI-V.2017]

In addition to the courses listed here, you can enroll as an elective any course that is offered within your study program and form of study that you did not enroll as a compulsory subject in the program/branch/specialization or a compulsory elective course.Courses of this group that a student has completed in the bachelor study at CTU cannot be re-completed.

Elective Vocational Courses for Master Specialisation MI-WSI-ISM, version 2017 [MI-WSI-ISM-VO.2017]

Compulsory courses of all branches and specializations with the exception of this specialization.

Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30013757.html