Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Study plan Software Engineering and Technology

Study specialization: Common courses
Study programme: Software Engineering and Technology Study type: Bachelor combined
Recommended study pathway:
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
BSITBAP-K Bachelor Project In this group you have to gain 20 credits
In this group you have to complete 1 course
20
BSITBBE-K Safety of the bachelor's studies
In this group you have to complete at least 2 courses
0
BSITBBE2-K Safety of the bachelor's studies 2
0
BSITMP1-K Compulsory subjects of the programm 1st year In this group you have to gain 60 credits
In this group you have to complete at least 12 courses
60
BSITMP23-K Compulsory subjects of the programm 2nd and 3rd year In this group you have to gain 64 credits
In this group you have to complete at least 13 courses
64
BSITPRO-K Project In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 1 course
6
BSITECTSZAJ Exam in English
In this group you have to complete 2 courses
0
Minimal number of credits 150
Compulsory elective courses
BSITMPV-K Compulsory subjects In this group you have to gain at least 20 credits (at most 133)
In this group you have to complete at least 4 courses
20
Minimal number of credits 20
Elective courses
BSITHJKTV-K Humanities, language courses, physical training
0
BSTMVOLSI Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 170
Number of elective courses credits you have to gain 10
Total number of credits 180
Elective subjects [BSTMVOLSI]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-05-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30012465.html