Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Study plan Inteligentní budovy - platný od roku 2012

Study programme: Intelligent Buildings Study type: Follow-up master full-time
Recommended study pathway: Intelligent Buildings - valid from 2012
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
MIBBME Safety of the master's studies
In this group you have to complete at least 1 course
0
MIBDIP1 Diploma Thesis In this group you have to gain at least 26 credits (at most 52)
In this group you have to complete at least 1 course
26
MIBP Compulsory subjects of the programm In this group you have to gain 46 credits
In this group you have to complete 11 courses
46
MIBPRO1 Project 1 In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 1 course
6
MIBPRO2 Project 2 In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 1 course
6
Minimal number of credits 84
Compulsory elective courses
MIBPVP Compulsory optionally subjects In this group you have to gain at least 32 credits (at most 116)
In this group you have to complete at least 8 courses ( at most  29)
32
Minimal number of credits 32
Elective courses
MIBVOLPRE Elective subjects
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 116
Number of elective courses credits you have to gain 4
Total number of credits 120
Elective subjects [MIBVOLPRE]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30004194.html