Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Study plan Doctoral studies, daily studies

Study programme: Electrical Engineering and Information Technology Study type: Doctoral full-time
Recommended study pathway: Doctoral study block, daily study
Code Course group name   credits
Compulsory elective courses
PKKPPP Compulsory facultativetudy In this group you have to gain at least 20 credits (at most 30)
20
Minimal number of credits 20
Total number of required credits 20
Number of elective courses credits you have to gain 10
Total number of credits 30

~Studijní plán je určen školitelem pro každého doktoranda individuálně.\\

Compulsory facultativetudy [PKKPPP]

Aktuální předměty doktorského studia

Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan10191404.html