Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Compulsory subjects - specialization Multimedia and Virtual Reality Technologies

Specialization Multimedia and Virtual Reality Technologies

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
B0B39VAR 3D Modeling and Virtual Reality Czech Z,ZK 6 2P+2C+8D The course is on the list
BE4B39VGO Creating graphic content English Z,ZK 6 2P+2C+8D The course is on the list
B0B39MM1 Multimedia 1 Czech Z,ZK 6 2P+2L+8D The course is on the list
B0B39TVS Tvorba virtuálních světů
 
Czech KZ 4 2P+4L+18D The course is not on the list
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30022068-2021_BSITPS2.html