Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

PRI-PJM kombinovaná forma od 20/21 povinně volitelné předměty 3.+ 4. semestr

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
K16E0201 Agile Bootcamp
 
The course is not on the list
K16C0101 Balanced Scorecard
 
The course is not on the list
K63C0302 Corporate Crisis
 
The course is not on the list
K65C0103 Public Relations
 
The course is not on the list
K66C0101 Reflections of Technical Innovations in Culture
 
The course is not on the list
K63C0301 Valuation of Firm and Projects
 
The course is not on the list
Data valid to 2023-08-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30021558-PJM_CK_20_21_PVP.html